Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Úvod do informatiky


Název předmětu: Úvod do informatiky (KMI/YUDI)

Počet kreditů: 9

Ročník: 1

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.


Konzultace

Prezenční

Pondělí 12.15 až 13.15
Pátek 9.30 až 10.45 , jen v době výuky komb. studia

E-mailová

Průběžně na miroslav.kolarik@upol.cz

Telefonem

585 634 718


Studijní materiály

Plán výuky

  1. Úvod do logiky, výroková logika.

  2. Množiny, relace a funkce.

  3. Ekvivalence a rozklady. Uspořádání. Číselné obory, indukce.

  4. Kombinatorika, princip inkluze a exkluze. Pravděpodobnost.

  5. Algoritmus, složitost algoritmů. Rekurze. Úvod do teorie grafů.


Správce stránky: Miroslav Kolařík  |  Aktualizace: 16.09.2014, 13:12:44