Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Úvod do programování 1


Název předmětu: Úvod do programování 1 (KMI/YUP1)

Počet kreditů: 5

Ročník: 1

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.


Konzultace

Prezenční

Konzultace jsou možné kdykoli po předchozí domluvě (např. emailem).

E-mailová

Průběžně na tomas.kuhr@upol.cz

Telefonem

585 634 708


Studijní materiály

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka proběhne v následujících termínech vždy na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc. Skupinu A tvoří studenti, jejichž příjmení začíná písmenem A – M. Skupinu B tvoří studenti, jejichž příjmení začíná písmenem N – Ž.

Organizovaná prezenční výuka

 1. Základy jazyka C, proměnné, konstanty, základní vstup a výstup, operátory
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
  Datum konání: 23. 9. 2016 (skupina A), 30. 9. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři, stručný návod k práci ve Visual Studiu a Code::Blocks
 2. Větvení programu, cykly
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
  Datum konání: 7. 10. 2016 (skupina A), 14. 10. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 3. Jednorozměrná pole, funkce
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
  Datum konání: 21. 10. 2016 (skupina A), 4. 11. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 4. Vlastní datové typy, výčtové datové typy, strukturované datové typy, ukazatele
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
  Datum konání: 18. 11. 2016 (obě skupiny)
  Prezentace k semináři
 5. Dynamická práce s pamětí, předání parametru odkazem
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
  Datum konání: 2. 12. 2016 (skupina A), 9. 12. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři

Samostatné studium

Úlohy pro samostatné procvičení učiva naleznete ve Sbírce úloh z jazyka C.

 1. Procvičení práce s proměnnými, konstantami a operátory (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 6 úloh z částí Základy jazyka C a Operátory.
 2. Procvičení větvení programu a konstrukcí cyklů (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 4 úlohy z částí Větvení programu a Cykly.
 3. Procvičení práce s jednorozměrnými poli a funkcemi (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 2 úlohy z části Jednorozměrná pole a minimálně 1 úlohu z části Funkce.
 4. Procvičení vytváření vlastních typů, práce se strukturami a ukazateli (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 1 úlohu z části Strukturované datové typy a minimálně 1 úlohu z části Ukazatele.
 5. Procvičení dynamické práce s pamětí a předávání parametru odkazem
  Vyřešte minimálně 1 úlohu z části Dynamická práce s pamětí a minimálně 1 úlohu z části Předání parametru odkazem.

Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 05.12.2013, 13:25:17