Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Úvod do programování 1


Název předmětu: Úvod do programování 1 (KMI/YUP1)

Počet kreditů: 5

Ročník: 1

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.


Konzultace

Prezenční

Ve zkouškovém období jsou konzultace možné výhradně emailem, případně po předchozí domluvě emailem.

E-mailová

Průběžně na tomas.kuhr@upol.cz

Telefonem

585 634 708


Studijní materiály

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka proběhne v následujících termínech vždy na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc. Skupinu A tvoří studenti, jejichž příjmení začíná písmenem A – M. Skupinu B tvoří studenti, jejichž příjmení začíná písmenem N – Ž.

Organizovaná prezenční výuka

 1. Základy jazyka C, proměnné, konstanty, základní vstup a výstup, operátory
  Datum přednášky: 22. 9. 2017 (skupina A), 29. 9. 2017 (skupina B)
  Prezentace k semináři, stručný návod k práci ve Visual Studiu a Code::Blocks
 2. Větvení programu, cykly
  Datum přednášky: 6. 10. 2017 (skupina A), 13. 10. 2017 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 3. Jednorozměrná pole, funkce
  Datum přednášky: 20. 10. 2017 (skupina A), 27. 10. 2017 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 4. Vlastní datové typy, výčtové datové typy, strukturované datové typy, ukazatele
  Datum přednášky: 3. 11. 2017 (skupina A), 10. 11. 2017 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 5. Dynamická práce s pamětí, předání parametru odkazem
  Datum přednášky: 24. 11. 2017 (skupina A), 8. 12. 2017 (skupina B)
  Prezentace k semináři

Samostatné studium

Úlohy pro samostatné procvičení učiva naleznete ve Sbírce úloh z jazyka C.

 1. Procvičení práce s proměnnými, konstantami a operátory (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 7 úloh z prezentace nebo částí Základy jazyka C a Operátory ve Sbírce úloh.
 2. Procvičení větvení programu a konstrukcí cyklů (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 2 úlohy k tématu Větvení programu a 2 úlohy k tématu Cykly.
 3. Procvičení práce s jednorozměrnými poli a funkcemi (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 2 úlohy z části Jednorozměrná pole a minimálně 1 úlohu z části Funkce.
 4. Procvičení vytváření vlastních typů, práce se strukturami a ukazateli (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 1 úlohu z části Strukturované datové typy a minimálně 1 úlohu z části Ukazatele.
 5. Procvičení dynamické práce s pamětí a předávání parametru odkazem (řešení úloh)
  Vyřešte minimálně 1 úlohu z části Dynamická práce s pamětí a minimálně 1 úlohu z části Předání parametru odkazem.

Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 05.12.2013, 13:25:17