Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Úvod do programování 2


Název předmětu: Úvod do programování 2 (KMI/YUP2)

Počet kreditů: 5

Ročník: 1

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: Mgr. Petr Osička, Ph.D.


Konzultace

Prezenční

Úterý 9:00-10:30
Pátek 9:00-10:30 , K předmětu YUP1

E-mailová

Průběžně na osicka@acm.org

Telefonem

585 634 721


Zápočet

Bude udělen za získání potřebného počtu bodů z domácích úkolů, které sem vystavím v průběhu semestru.

Studijní materiály

Poznámky ze semináře, slajdy a doporučenou literaturu lze nalézt na stránkách předmětu pro denní studium. Další literaturu lze nalézt v seznamu níže.

  • Pavel Herout: Učebnice jazyka C (1. díl).
  • Pavel Herout: Učebnice jazyka C (2. díl).
  • Reek Kenneth: Pointers on C.
  • Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman: Problem Solving and Program Design in C (5th Edition).
  • Robert Sedgewick: Algorithms in C.
  • Eric S. Roberts: Programming Abstractions in C: A Second Course in Computer Science.
  • Eric S. Roberts: The Art and Science of C: A Library Based Introduction to Computer Science.

Správce stránky: Petr Osička  |  Aktualizace: 14.02.2019, 09:24:35