Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Úvod do programování 2


Název předmětu: Úvod do programování 2 (KMI/YUP2)

Počet kreditů: 5

Ročník: 1

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: Mgr. Petr Osička, Ph.D.


Konzultace

Prezenční

Úterý 9:00-10:30
Pátek 9:00-10:30 , K předmětu YUP1

E-mailová

Průběžně na osicka@acm.org

Telefonem

585 634 721


Zápočet

Bude udělen za získání potřebného počtu bodů z domácích úkolů, které sem vystavím v průběhu semestru.

První úkol [.pdf]

Druhý úkol [.pdf]

Tabulka s body [.pdf]

Studijní materiály a jednotlivé semináře

 • Semináře 1 a 2. Práce s pamětí, pointery, alokace a dealokace. Poznámky zde [.pdf]
 • Seminář 3. Práce s datovými proudy. Poznámky zde a zde, doprovodný zdrojový kód [.c] a obrázek [.ppm].
 • Seminář 4. Funkce s proměnným počtem parametrů. Pointery na funkce. Poznámky zde a zde, doprovodný zdrojový kód [.c]
 • Seminář 5. Parametry funkce main: poznámky. Preprocesor a makra: poznámky. . Výčtový typ: poznámky. Union: poznámky například zde. Vícerozměrná pole na heapu poznámky. Dále: Program složený z více souborů, process překladu. Hrubý nástin poznámek lze nalézt zde. (soubor lze otevřít v textovém editoru a prohlížet tam, nebo v Emacsu pomocí org-mode).

Můžete se podívat i na stránky předmětu pro denní studium. Další literaturu lze nalézt v seznamu níže.

 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C (1. díl).
 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C (2. díl).
 • Reek Kenneth: Pointers on C.
 • Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman: Problem Solving and Program Design in C (5th Edition).
 • Robert Sedgewick: Algorithms in C.
 • Eric S. Roberts: Programming Abstractions in C: A Second Course in Computer Science.
 • Eric S. Roberts: The Art and Science of C: A Library Based Introduction to Computer Science.

Správce stránky: Petr Osička  |  Aktualizace: 14.02.2019, 09:24:35