Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Úvod do programování 2


Název předmětu: Úvod do programování 2 (KMI/YUP2)

Počet kreditů: 5

Ročník: 1

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.


Konzultace

Prezenční

Konzultace jsou ve zkouškovém období možné kdykoli, ideálně po předchozí domluvě (např. e-mailem).

E-mailová

Průběžně na tomas.kuhr@upol.cz

Telefonem

585 634 708


Studijní materiály

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka proběhne v následujících termínech vždy na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc. Skupinu A tvoří obvykle studenti, jejichž příjmení začíná písmenem A – M. Skupinu B tvoří studenti, jejichž příjmení začíná písmenem N – Ž.

Organizovaná prezenční výuka

 1. Vícerozměrná pole
  Datum konání: 19. 2. 2016 (skupina A), 26. 2. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 2. Rekurze, ukazatele na funkce a funkce s proměnným počtem parametrů
  Datum konání: 4. 3. 2016 (skupina A), 11. 3. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 3. Práce s preprocesorem, celková koncepce programu
  Datum konání: 18. 3. 2016 (skupina A), 1. 4. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 4. Práce se soubory
  Datum konání: 8. 4. 2016 (skupina A), 15. 4. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři
 5. Bitové operátory a bitová pole
  Datum konání: 22. 4. 2016 (skupina A), 29. 4. 2016 (skupina B)
  Prezentace k semináři

Samostatné studium

Úlohy pro samostatnou práci naleznete ve Sbírce úloh z jazyka C.

 1. Procvičení práce s vícerozměrnými poli
 2. Procvičení použití ukazatelů na funkce a tvorby rekurzivních funkcí a funkcí s proměnným počtem parametrů
 3. Procvičení práce s preprocesorem a tvorby složitějších programů
 4. Procvičení práce se soubory
 5. Procvičení práce s bitovými operátory a bitovými poli

Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 15.01.2013, 15:48:41