Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Uživatelská rozhraní


Název předmětu: Uživatelská rozhraní (KMI/YURO)

Počet kreditů: 5

Ročník: 2

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Stránka předmětu


Konzultace

Prezenční

Úterý 9:00-10:00

E-mailová

Průběžně na jiri.zacpal@upol.cz

Telefonem

585 634 706


Studijní materiály

[dos]Martin Dostál - Uživatelská rozhraní, Katerdra informatiky UP Olomouc 2010

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka proběhne v následujících termínech vždy na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc.

Organizovaná prezenční výuka

  1. Úvod.
   Datum konání: 26. 2. 2016
  2. Vývoj uživatelských rozhraní.
   Datum konání: 11. 3. 2016
  3. Člověk jako uživatel. Principy uživatelských rozhraní.
   Datum konání: 1. 4. 2016
  4. Microsoft Windows HIG.
   Datum konání: 15. 4. 2016
  5. Web a rozhraní mobilních zařízení.
   Datum konání: 29. 4. 2016

  Správce stránky: Jiří Zacpal  |  Aktualizace: 17.09.2014, 10:55:35