Arnošt Večerka - vyuka

RNDr. Arnošt Večerka Výuka


Předměty

 • ALM2 Algoritmická matematika 2
 • SOFI Softwarové inženýrství
 • YALM2 Algoritmická matematika 2
 • YSOFI Softwarové inženýrství
 • ZP2 Základy programování 2
 • ZP4CP Základy programování 4 (C++)

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Ovladače pro operační systém Windows
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je zpracovat dokumentaci popisující postupy návrhu ovladačů a sestavit jednoduchý ovladač.
 • Program pro zahrádkáře
  Určeno pro obory: Všechny
  Přehled plodin, dob výsevů, výsadeb a sklizně , ošetřování (použití hnojiv, pesticidů) a další.
 • Program pro astronomy
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je sestavit aplikaci poskytující údaje pro astronomická pozorování.
 • Simulátor mikroprocesoru 8048
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je sestavení simulátoru pro 8-bitový mikroprocesor 8048.

Diplomové

 • Nejsou k dispozici žádná témata