Arnošt Večerka - vyuka

RNDr. Arnošt Večerka Výuka


Předměty

 • ALM1 Algoritmická matematika 1
 • DOVY Dovednosti vývojáře
 • OOT Objektově orientované technologie
 • OS2 Operační systémy 2
 • YALM1 Algoritmická matematika 1
 • YDOVY Dovednosti vývojáře
 • ZP3CP Základy programování 3 (C++)

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Ovladače pro operační systém Windows
  Cílem práce je zpracovat dokumentaci popisující postupy návrhu ovladačů a sestavit jednoduchý ovladač.
 • Program pro elektroniku
  Cílem je sestavit program pro zjišťování vlastností součástek, základní výpočty obvodů a poskytující schémata vybraných součástek a obvodů s nimi.
 • XML editor  |  Albert Kaufman
  Cílem práce je sestavit editor pro vytváření, editování a kontrolu struktury XML dokumentů.
 • Grafický editor s výstupem do HTML
  Cílem práce je sestavit grafický editor pro kreslení základních grafických objektů s výstupem do HTML.
 • Program pro astronomy
  Cílem práce je sestavit aplikaci poskytující údaje pro astronomická pozorování.

Diplomové

 • Nejsou k dispozici žádná témata