Arnošt Večerka - vyuka

RNDr. Arnošt Večerka Výuka


Předměty

 • ALM2 Algoritmická matematika 2
 • SOFI Softwarové inženýrství
 • YALM2 Algoritmická matematika 2
 • YSOFI Softwarové inženýrství
 • ZP2 Základy programování 2
 • ZP4CP Základy programování 4 (C++)

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Ovladače pro operační systém Windows
  Cílem práce je zpracovat dokumentaci popisující postupy návrhu ovladačů a sestavit jednoduchý ovladač.
 • Program pro elektroniku
  Cílem je sestavit program pro zjišťování vlastností součástek, základní výpočty obvodů a poskytující schémata vybraných součástek a obvodů s nimi.
 • XML editor  |  Albert Kaufman
  Cílem práce je sestavit editor pro vytváření, editování a kontrolu struktury XML dokumentů.
 • Grafický editor s výstupem do HTML
  Cílem práce je sestavit grafický editor pro kreslení základních grafických objektů s výstupem do HTML.
 • Program pro astronomy
  Cílem práce je sestavit aplikaci poskytující údaje pro astronomická pozorování.

Diplomové

 • Nejsou k dispozici žádná témata