Jan Konečný - vyuka

RNDr. Jan Konečný, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

  • Nástroj na vytváření video prezentací
    Student vytvoří nástroj na vytváření video prezentací. Video prezentace by měly sloužit k popularizaci vědy.

Diplomové