Jan Konečný - vyuka

doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

  • Levné řešení pro výuku robotiky
    Určeno pro obory: Informatika pro vzdělávání
    Student nastuduje, popíše a demonstruje možnosti použití levného řešení (iRobot Create + Notebook) pro výuku robotiky.
  • Vizualizace soft výpočetních procesů
    Určeno pro obory: Všechny
    Student nastuduje a demonstruje možné vizualizace genetických algoritmů / genetického programování / učení neuronových sítí / fuzzy regulace.... K tématu se může přihlásit více studentů, každý na jiný process.

Diplomové