Jan Konečný - vyuka

RNDr. Jan Konečný, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

Diplomové

  • Biclustering binárních dat
    Určeno pro obory: Všechny
    Student nastuduje problematiku, představí ji v českém jazyce, implementuje a porovná hlavní algoritmy.