Jan Outrata

Mgr. Jan Outrata, Ph.D.


Funkce:odborný asistent
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.038
Telefon:585 634 704
Fax:585 634 716 (Katedra)
E-mail:jan.outrata@upol.cz
Publikace Osobní stránky Výuka Rozvrh LS

Oblasti zájmu

 • dolování a analýza dat (formální konceptuální analýza, relační data, algoritmy, klasifikace, Booleovská faktorová analýza)
 • fuzzy relační systémy
 • kreslení uspořádaných množin a svazů
 • svobodný software , operační systémy, počítačové sítě, počítačová sazba

Odborný životopis

Vzdělání

 • Bc. (srpen 2001), Informatika, UP v Olomouci
 • Mgr. (květen 2003), Informatika, UP v Olomouci,
  diplomová práce „Algoritmy pro kreslení uspořádaných množin a svazů“, 74 st.
 • Ph.D. (prosinec 2006), Algebra, UP v Olomouci,
  dizertační práce „Factorizing Fuzzy Concept Lattices by Similarity“, iii+77 st.,
  recenzenti: Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. (OU Ostrava), RNDr. Stanislav Krajči, Ph.D. (UPJŠ Košice) , Doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D. (UP v Olomouci)

Předchozí zaměstnání

 • 2005–2007 asistent, Katedra informatiky, PřF UP v Olomouci

Členství

 • člen ACM (Association for Computing Machinery)

Granty

 • 2016 - IGA UP, IGA_PrF_2016_027. Teorie a algoritmy pro zpracování informací, řešitel, UP v Olomouci
 • 2015 - IGA UP, IGA_PrF_2015_023. Teorie a algoritmy pro zpracování informací, řešitel, UP v Olomouci
 • 2014 - IGA UP, PrF_2014_034. Teorie a algoritmy pro zpracování informací, řešitel, UP v Olomouci
 • 2010-2012 - GA ČR, P202/10/P360. Klasifikace s využitím formální konceptuální analýzy (Classification with use of formal concept analysis), řešitel, UP v Olomouci
 • 2010 - FRVŠ, 1358/2010. Inovace předmětu „Počítačové sítě“, řešitel, UP v Olomouci
 • 2008 - FRVŠ, 2332/2008, Rozšíření a zkvalitnění přístupu studentů matematických a informatických oborů k výukovým materiálům a softwarovým balíkům, spoluřešitel, UP v Olomouci

Akademické aktivity

 • člen Steering Committee mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications (CLA)
 • člen programových výborů mezinárodních konferencí a workshopů
 • vyžádané recenze pro mezinárodní časopisy, konference a workshopy (cca 60 recenzí)
 • zahraniční stáže: University of Wollongong, Austrálie (2 měsíce, 2013), University Blaise Pascal, Francie (1 měsíc, 2011), Binghamton University – State University of New York, NY, USA (1 měsíc, 2009), Ghent University, Belgie (1 měsíc, 2006)
 • hlavní organizátor SSIU 2014 (International Spring School "Information and Uncertainty") a WIUI 2014 (International Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision"), 7.-11. dubna 2014, Olomouc
 • program co-chair CLA 2013 (The Tenth International Conference on Concept Lattices and Their Applications), 15.–18. říjen 2013, La Rochelle, Francie
 • hlavní organizátor SSIU 2013 (International Summer School "Information and Uncertainty") a WIUI 2013 (International Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision"), 3.-7. června 2013, Olomouc
 • hlavní organizátor SSIU 2012 (International Summer School "Information and Uncertainty") a WIUI 2012 (International Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision"), 4.-8. června 2012, Olomouc
 • výzkumný pracovník na projektu MCIN (Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost), 2011 až 2014
 • člen organizační komise CLA 2008 (The Sixth International Conference on Concept Lattices and Their Applications), 21.–23. říjen 2008, Olomouc
 • člen organizační komise CLA 2005 (The 3rd International Conference on Concept Lattices and Their Applications), 7.–9. září 2005, Olomouc

 Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Konzultační hodiny

Úterý 15:00–17:00