Jan Outrata

doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.


Funkce:docent
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.038
Telefon:585 634 704
Fax:585 634 716 (Katedra)
E-mail:jan.outrata@upol.cz

Oblasti zájmu

 • dolování a analýza dat (formální konceptuální analýza, algoritmy, klasifikace, Booleovská faktorová analýza)
 • fuzzy relační systémy
 • kreslení uspořádaných množin a svazů
 • svobodný software , operační systémy, počítačové sítě, počítačová sazba

Odborný životopis

Vzdělání

 • doc. (duben 2017), Informatika, Masarykova univerzita,
  habilitační práce „Computing and Applying Formal Concepts: Algorithms and Methods“, iv+92 st.,
  oponenti: doc. RNDr. Stanislav Krajči, Ph.D. (UPJŠ Košice), prof. Dr. Sergei O. Kuznetsov (NRU HSE Moskva) , prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. (VŠE Praha)
  habilitační komise: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (MU Brno, předsedkyně), doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (VUT Brno), prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. (ČVUT Praha), prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. (OU Ostrava), doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (MU Brno)
 • Ph.D. (prosinec 2006), Algebra, UP v Olomouci,
  dizertační práce „Factorizing Fuzzy Concept Lattices by Similarity“, iii+77 st.,
  recenzenti: Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. (OU Ostrava), RNDr. Stanislav Krajči, Ph.D. (UPJŠ Košice) , Doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D. (UP v Olomouci)
  školitel: prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D. (UP v Olomouci)
 • Mgr. (květen 2003), Informatika, UP v Olomouci,
  diplomová práce „Algoritmy pro kreslení uspořádaných množin a svazů“, 74 st.
  vedoucí: doc. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D. (UP Olomouc)
 • Bc. (srpen 2001), Informatika, UP v Olomouci

Předchozí zaměstnání

 • 2007–2017 odborný asistent, Katedra informatiky, PřF UP v Olomouci
 • 2005–2007 asistent, Katedra informatiky, PřF UP v Olomouci

Členství

 • člen ACM (Association for Computing Machinery)

Granty

 • 2018 - IGA UP, IGA_PrF_2018_030. Teorie a algoritmy pro zpracování informací, řešitel, UP v Olomouci
 • 2016 - IGA UP, IGA_PrF_2016_027. Teorie a algoritmy pro zpracování informací, řešitel, UP v Olomouci
 • 2015 - IGA UP, IGA_PrF_2015_023. Teorie a algoritmy pro zpracování informací, řešitel, UP v Olomouci
 • 2014 - IGA UP, PrF_2014_034. Teorie a algoritmy pro zpracování informací, řešitel, UP v Olomouci
 • 2010-2012 - GA ČR, P202/10/P360. Klasifikace s využitím formální konceptuální analýzy (Classification with use of formal concept analysis), řešitel, UP v Olomouci
 • 2010 - FRVŠ, 1358/2010. Inovace předmětu „Počítačové sítě“, řešitel, UP v Olomouci
 • 2008 - FRVŠ, 2332/2008, Rozšíření a zkvalitnění přístupu studentů matematických a informatických oborů k výukovým materiálům a softwarovým balíkům, spoluřešitel, UP v Olomouci

Akademické aktivity

 • člen Steering Committee mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications (CLA)
 • člen programových výborů mezinárodních konferencí a workshopů
 • vyžádané recenze pro mezinárodní časopisy, konference a workshopy (cca 60 recenzí)
 • zahraniční stáže: University of Wollongong, Austrálie (2 měsíce, 2013), University Blaise Pascal, Francie (1 měsíc, 2011), Binghamton University – State University of New York, NY, USA (1 měsíc, 2009), Ghent University, Belgie (1 měsíc, 2006)
 • člen organizační komise CLA 2018 (The 14th International Conference on Concept Lattices and Their Applications), 12.–14. červen 2018, Olomouc
 • hlavní organizátor SSIU 2014 (International Spring School "Information and Uncertainty") a WIUI 2014 (International Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision"), 7.-11. dubna 2014, Olomouc
 • program co-chair CLA 2013 (The Tenth International Conference on Concept Lattices and Their Applications), 15.–18. říjen 2013, La Rochelle, Francie
 • hlavní organizátor SSIU 2013 (International Summer School "Information and Uncertainty") a WIUI 2013 (International Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision"), 3.-7. června 2013, Olomouc
 • hlavní organizátor SSIU 2012 (International Summer School "Information and Uncertainty") a WIUI 2012 (International Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision"), 4.-8. června 2012, Olomouc
 • výzkumný pracovník na projektu MCIN (Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost), 2011 až 2014
 • člen organizační komise CLA 2008 (The Sixth International Conference on Concept Lattices and Their Applications), 21.–23. říjen 2008, Olomouc
 • člen organizační komise CLA 2005 (The 3rd International Conference on Concept Lattices and Their Applications), 7.–9. září 2005, Olomouc

 doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Konzultační hodiny

Úterý 13:00–15:00