Jiří Zacpal - vyuka

Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Osobní trenér pro Android  |  Jan Hamerník
  Cílem práce je vytvořit aplikaci pro systém Android, která bude nahrazovat osobního trenéra v posilovně. Aplikace by měla obsahovat databázi cviků s možností jejich třídění, různé statistiky a historii. Součástí aplikace budou drobné praktické utility (např. stopky) vhodně začleněné programu.
 • Klient pro web historických fotografií pro Android  |  Lucie Přidalová
  Práce je vypsána ve spoluprácí s firmou OLC. Vytvořená aplikace by měla umět komunikovat s webem s historickými fotografiemi, který spravuje spolupracující firma (stahování a nahrávání fotografií,autorizace klienta, ...). Samotná aplikace by měla umět vytvářet fotografie technikou překrytí historické fotografie realitou. Tyto fotografie ukládat i s dodatečnými informacemi a po připojení k Internetu zasílat na web.
 • Aplikace pro sledování funkčnosti webu  |  Michal Gold
  Cílem práce je vytvořit webovou a mobilní aplikaci pro sledování funkčnosti webu(rychlost odezvy, funkčnost objednávek eShopu, proběhlé zálohování a replikace dat atd.). Práce je zadávána ve spolupráci s firmou firmou IZON s.r.o.
 • Monitorování průchodů osob pomocí Raspberry Pi  |  Martin Černý
  Cílem práce je vytvořit aplikaci pro automatické monitorování průchodů osob daným prostorem osob za použití bluetooth nebo RFiD technologie. Aplikace musí být spustitelná na počítači Raspberry Pi nebo jeho alternativě (preferovaná varianta Raspberry PI -  Linuxu a jazyk Python) a komunikovat po lokální síti. . Práce je zadávána ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o.
 • Hlasovací systém  |  Josef Beťák
  Cílem práce je vytvořit webovou a mobilní aplikaci, která bude umožňovat učitelům vytvářet jednoduché testy a ankety a studentům na tyto testy a ankety odpovídat prostřednictvím webové stránky i mobilní aplikace. Práce je vypsána ve spoluprácí s firmou OLC.
 • Výuková aplikace Nakupování pro OS Android  |  David Sikora
  Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro získání základních dovedností při nakupování pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.
 • Výuková aplikace Zeměpis Evropy pro OS Android  |  Jan Kašík
  Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro získání a procvičení základních zeměpisných znalostí u osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.
 • Výuková aplikace Dopravní situace pro OS Android  |  Dan Nepejchal
  Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro získání a procvičení chování v různých dopravních situacích. Aplikace je určena pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.
 • Výuková aplikace MHD pro OS Android  |  Matouš Trokan
  Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro získání základních dovedností při cestování MHD pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.
 • Výuková aplikace Obrázkové texty pro OS Android  |  Veronika Vašinová
  Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro výuku čtení pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.
 • Výuková aplikace Houby pro OS Android  |  Martin Doležel
  Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro poznávání hub pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.
 • Aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci  |  Martin Opravil
  Cílem práce je vytvořit aplikaci řešící problematiku alternative and augmentative communication (AAC) a special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Aplikace pro tvorbu a praktické užití denního plánování  |  Tomáš Pospíšil
  Cílem práce je vytvořit aplikaci řešící denního plánování a special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Sociálně muziko-terapeutické aplikace pro hru na kytaru
  Cílem práce je vytvořit aplikaci aplikacemi pro tzv. „finger style play“ pro kytaru a special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Aplikace pro popis sociálních situací a odezvy na ně  |  Kateřina Slatinková
  Cílem práce je vytvořit aplikaci využitelnou v sociálních situacích a pro vyjádření emocí, a obecně také s special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Aplikace pro trénink očního kontaktu  |  Martin Konvička
  Cílem práce je vytvořit aplikaci využitelnou pro trénink očního kontaktu a obecně také se special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.

Diplomové

 • Nejsou k dispozici žádná témata