Jiří Zacpal - vyuka

Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Výuková aplikace Houby pro OS Android
  Martin Doležel  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit výukovou aplikaci pro poznávání hub pro osoby s mentálním postižením. Aplikace je určena pro OS Android. Aplikace je vytvářená ve spolupráci s Klíčem, centrem sociálních služeb.
 • Sociálně muziko-terapeutické aplikace pro hru na kytaru
  Lubomír Žižka  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit aplikaci aplikacemi pro tzv. „finger style play“ pro kytaru a special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Aplikace pro trénink očního kontaktu
  Martin Konvička  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit aplikaci využitelnou pro trénink očního kontaktu a obecně také se special educational needs (SEN) u osob s mentálním handicapem a zejména u osob s PAS. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Docházkový systém pro ÚLB
  Jan Hrabal  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat docházku studentů na cvičení a semináře Ústavu lékařské biofyziky. Volitelně možnost vytvoření mobilní aplikace.
 • Evidence výkonů na klinikách LF UP
  Aleš Dopita  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.
 • Mobilní aplikace Logbook pro LF UP
  Petr Sychrava  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro OS Android a iOS, která by umožňovala zaznamenávat výkony studentů na klinikách LF UP, tzv. Logbook.
 • Aplikace pro získání dovedností v řešení různých sociálních situací
  Michal Holý  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci využitelnou pro získání dovedností v řešení různých sociálních situací. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Aplikace pro rozvoj v časové orientaci
  Ploner Peter  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro rozvoj v časové orientace. Aplikace by především měla sloužit ke zvýšení schopnosti orientovat se v čase v denní, týdenní, měsíční i roční struktuře (například, co a kdy budou klienti během dne dělat, kteří pracovníci budou daný den a případně další den v práci, co bude během dne na jídlo, kdy pojedou domů, kdy na výlet, do obchodu, kina, na koncert, do cukrárny... atp.). Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Aplikace pro získání dovedností v domácnosti
  Zdeněk Stromšík  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci využitelnou pro získání dovedností v domáctnosti včetně obsluhy domácích spotřebičů. Aplikace by měla sloužit především k nácviku správných dovedností v postupech při provádění domácích prací, včetně správné obsluhy domácích spotřebičů. Práce je vypsána ve spolupráci s Klíčem - centrum sociálních služeb, p.o.
 • Diář pro OS Android
  Vladimír Vykoupil  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro OS Android, která by umožňovala uživateli vést osobní diář v prostředí OS Android.
 • Editor informací EXIF
  Jan Čevela  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit editor, který by uměl pracovat s EXIF informacemi u fotografií. Aplikace by měla mít tyto základní funkce: • Načítání a zobrazování EXIF informací z fotografií. • Editace těchto informací pro jednotlivé fotografie. • Hromadná změna EXIF informací pro vybrané fotografie. • Filtrování a řazení fotografií na základě EXIF informací. • Export EXIF informací do souboru.
 • Didaktická pomůcka s využitím micro:bitu
  Stanislav Kajtár  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit didaktickou pomůcku založenou na mikropočítači BBC micro:bit. Řešitel by měl navrhnou praktické použití micro:bitu, které by se dalo využít při výuce algoritmizace a programování na ZŠ a SŠ.
 • Chatbot pro FAQ
  Jan Nejezchleba  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika
  Cílem práce je vytvořit chatbot, který by dokázal komunikovat na téma nejčastěji kladených otázek s zájemci o studium na katedře informatiky.
 • Aplikace pro sledování a analýzu Cash Flow
  Petr Bobek  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která by umožňovala sledovat a vyhodnocovat Cash Flow. Aplikace musí umět načítat vstupní data ze souboru a naopak exportovat informace o Cash Flow za dané časové období.
 • Mobilní a webová aplikace International Student Guide
  Dominika Gajdová  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika
  Cílem práce je vytvořit webovou a mobilní aplikaci, která bude elektronickou verzí publikace International Student Guide. tato publikace je určena pro zahraniční studenty, kteří přicházejí studovat na PřF UP.
 • Webová aplikace pro sportovní soutěže
  Jaroslav Hradil  |  Určeno pro obory: Všechny
  Aplikace je určena pro organizátory a účastníky sportovních turnajů. Měla by splňovat tyto cíle: • Umožní registrovanému uživateli založení soutěže, založení týmů i s možnými soupiskami a vygenerování herního plánu podle typu soutěže. • V průběhu zápasů bude možné průběžné zaznamenávání výsledků i s možnými střelci ze soupisek týmů. Po zápisu výsledků bude obnovena tabulka s body dle standardů výsledkových aplikací. • Po skončení bude možné zobrazit statistiky soutěže (nejlepší střelci, zápasy s nejvyšším počtem branek, apod.). • Aplikace bude responzivní.

Diplomové

 • Nejsou k dispozici žádná témata