Martin Trnečka - vyuka

Mgr. Martin Trnečka, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/MWEB Moderní webové technologie
 • KMI/PHT Programování v jazyce Python
 • KMI/POS Počítačové sítě
 • KMI/TMA Tvorba mobilních aplikací

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Responzivní front-end framework
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit moderní responzivní a snadno použitelný front-end framework založený na Material designu.
 • Editor tabulek pro LaTeX
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem této práce je vytvořit tabulkový editor pro LaTeX. Program může být realizován jako klasická nebo webová aplikace.
 • Online prohlížeč formátů pro 3D tisk
  Určeno pro obory: Všechny
  Student nastuduje datové formáty využívané při 3D tisku a implementuje webový prohlížeč vybraného datového formátu.
 • Dětská chůvička pro Android
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro systém Android emulující funkci dětské chůvičky za pomocí dvou zařízení připojených do jedné wifi sítě.

Diplomové

 • Programovací jazyk pro LEGO EV3
  Černý Martin |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduchý procedurální programovací jazyk a vývojové prostředí pro LEGO EV3 kostku (LEGO Mindstorms).
 • Nástroj pro analýzu basic level konceptů
  Daniel Hájek |  Určeno pro obory: Informatika
  Cílem práce je vytvořit dataminingový nástroj pro analýzu basic level konceptů v binárních tabulkových datech. Aplikace by měla implementovat základní přístupy k identifikaci basic level koncetů a snadnou analýzu dosažených výsledků.
 • Extrakce a analýza dat z EMMA databáze
  Michálek Miroslav |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílém práce je extrakce dat z EMMA databáze (databáze evropské fauny dostupná na http://www.european-mammals.org) a dat z klimatické databáze (dostupné na http://www.worldclim.org). Výsledná data budou analyzována pomocí formální konceptuální analýzy popřípadě jiné vybrané metody.