Martin Trnečka - vyuka

Mgr. Martin Trnečka, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/BESP Bezpečnost počítačových sítí
 • KMI/FKA Formální konceptuální analýza
 • KMI/INFS Informační systémy
 • KMI/OS1 Operační systémy 1
 • KMI/PVM Programování v MATLABu
 • KMI/YINFS Informační systémy

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Interaktivní turistický průvodce pro kraj Vysočina  |  Lukáš Krystek
  Cílem této bakalářské práce vypisované ve spolupráci se firmou ALTAIR Software s.r.o. Je navrhnout interaktivní vícejazyčnou mobilní aplikaci pro podporu turistického ruchu na Vysočině. Aplikace bude obsahovat augumentovanou realitu pro rozpoznávání zajímavých turistických objektů, navigaci a zábavnou interaktivní hru. Aplikace bude pracovat v offline modu.
 • Simulace šíření viru  |  Michálek Miroslav
  Cílem této práce je vytvořit simulátor šíření viru. Student vytvoří interaktivní mapu světa, na které bude simulace probíhat, způsoby šíření a vhodná kritéria pro (stochastický) model šíření viru. Program může být realizován jako webová i klasická aplikace.
 • Online multiplayer hra v Unity3D  |  Tomáš Polák
  Vlastní téma.
 • Webový ubytovací systém  |  Mlčák Zbyněk
  Vlastní téma.
 • CMS systém založený na frameworku Laravel  |  Patrik Szkandera
  Vlastní téma.
 • Tréninkový deník pro Android  |  Mazáč Martin
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která bude umožňovat evidenci a zpětnou detailní analýzu sportovních aktivit. Aplikace bude obsahovat tři základní sportovní disciplíny (plavání, kolo a běh) a možnost přidat další sporty a k nim příslušné zaznamenávané hodnoty. Hodnoty u jednotlivých sportovních disciplín budou plně konfigurovatelné. Součástí aplikace bude i webová služba, které bude sloužit pro přístup k datům z jiných platforem a synchronizaci mezi zařízeními.
 • Webový ubytovací systém  |  Žák Jakub
  Vlastní téma
 • Evidenční systém pro pizzerii  |  Rogl Tomáš
  Vlastní téma
 • Nástroj pro zrcadlení obrazovek  |  Hájek Daniel
  Vlastní téma
 • Webová RPG hra  |  Klusák Ondřej
  Vlastní téma
 • Strategická webová hra typu Tribal Wars  |  Poláček Ladislav
  Vlastní téma
 • Mobilní aplikace pro strojaře  |  Mrtvý Lubomír
  Vlastní téma.
 • Server pro automatizované testování webových aplikací  |  Pokorná Denisa
  Vlastní téma.
 • Nástroj pro rozpoznávání tištěného textu  |  Vašíček Radek
  Vlastní téma.

Diplomové

 • Prolomení CAPTCHA  |  Hanus Michal
  Cílem této práce je vytvoření nástroje, který bude schopen prolomit CAPTCHA zabezpečení.
 • Webová služba pro doporučování hudby  |  Jiří Valůšek
  Cílem této práce je navrhnout algoritmus pro doporučování hudby dle uživatelských preferencí. Algoritmus bude realizován jako webová služba využívající již existující API (Spotify, Youtube, Discogs.com).
 • UPOL search  |  Mikula Tomáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit vyhledávací engine (podobný jako Google search) UPOL search, který bude realizovat vyhledávání nad doménou upol.cz. Součástí práce bude webový crawler, který bude procházet stránky v zadané doméně, indexační nástroj a samotný webový vyhledávač zprostředkovávající výsledky vyhledávání. Všechny zmíněné části budou speciálně optimalizovány pro doménu upol.cz. Student navrhne mikroformát (metadata), který bude přímo určen pro UPOL search a bude zohledňovat běžné vyhledávané záležitosti jako jsou konzultační hodiny zaměstnanců, informace o předmětech a podobně. Samotný vyhledávač bude disponovat REST API pro případné napojení do již existující univerzitní infrastruktury.
 • Konverzační asistent pro studenty UPOL  |  Němeček Petr
  Diplomant vytvoří textového konverzačního asistenta (tzv. chatbota) pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci. Asistent bude získávat a poskytovat data ze studijní agendy (například informace o rozvrhu, zápočtech a zkouškách). Asistent bude postaven na již existující komunikační službě (například Facebook Messenger Platform). Komunikace s asistentem bude probíhat v přirozeném (českém) jazyce.
 • Platformově nezávislý masivně paralelní distribuovaný testovací framework  |  Kašík Jan
  Vlastní téma.