Martin Trnečka - vyuka

Mgr. Martin Trnečka, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/BEPS Bezpečnost počítačových sítí
 • KMI/FKA Formální konceptuální analýza
 • KMI/INFS Informační systémy
 • KMI/PVM Programování v MATLABu
 • KMI/YINFS Informační systémy

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Nástroj pro převod PDF do HTML
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem této práce je nastudovat specifikaci PDF formátu a vytvořit nástroj pro jeho převod do HTML. Nástroj může být realizován jako konzolová či GUI aplikace popřípadě jako webová služba.
 • Responzivní front-end framework
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit moderní responzivní a snadno použitelný front-end framework založený na Material designu.
 • Editor tabulek pro LaTeX
  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika
  Cílem této práce je vytvořit tabulkový editor pro LaTeX. Program může být realizován jako klasická nebo webová aplikace.
 • Online prohlížeč formátů pro 3D tisk
  Určeno pro obory: Všechny
  Student nastuduje datové formáty využívané při 3D tisku a implementuje webový prohlížeč vybraného datového formátu.
 • SEO analýza a optimalizace www.viewnewzealand.com
  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika
  Cílem práce je analýza a optimalizace SEO existujících webových stránek www.viewnewzealand.com. Student nastuduje základní a pokročilé SEO optimalizace (jako například adaptivní design, copywriting, napojení na sociální sítě) a provede jejich aplikace. Výstupem bude samotná analýza a realizace všech doporučovaných změn. Stránky i zdrojový kód jsou v angličtině. Téma je určeno zejména studentům s alespoň základní (ideálně mírně pokročilejší) znalostí tvorby www stránek.
 • Dětská chůvička pro Android
  Určeno pro obory: Aplikovaná informatika
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci pro systém Android emulující funkci dětské chůvičky za pomocí dvou zařízení připojených do jedné wifi sítě.

Diplomové

 • Programovací jazyk pro LEGO EV3
  Černý Martin |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduchý procedurální programovací jazyk a vývojové prostředí pro LEGO EV3 kostku (LEGO Mindstorms).
 • Nástroj pro analýzu basic level konceptů
  Daniel Hájek |  Určeno pro obory: Informatika
  Cílem práce je vytvořit dataminingový nástroj pro analýzu basic level konceptů v binárních tabulkových datech. Aplikace by měla implementovat základní přístupy k identifikaci basic level koncetů a snadnou analýzu dosažených výsledků.
 • Extrakce a analýza dat z EMMA databáze
  Michálek Miroslav |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílém práce je extrakce dat z EMMA databáze (databáze evropské fauny dostupná na http://www.european-mammals.org) a dat z klimatické databáze (dostupné na http://www.worldclim.org). Výsledná data budou analyzována pomocí formální konceptuální analýzy popřípadě jiné vybrané metody.