Martin Trnečka - vyuka

Mgr. Martin Trnečka Výuka


Předměty

 • KMI/ALM3 Algoritmická matematika 3
 • KMI/MWEB Moderní webové technologie
 • KMI/POS Počítačové sítě
 • KMI/ZP3JV Základy programování 3 (Java)

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Samoadaptivní webové rozhraní  |  Michal Cenker
  Cílem této práce je vytvoření univerzálního webového rozhraní. Toto rozhraní se napojí na již existující databázi a bude schopno s minimálním zásahem uživatele reagovat na jakékoliv změny, které mohou v průběhu provozu databáze nastat. Prvotní nasazení a reakce na změny bude podléhat adaptivnímu procesu, který bude řízen předešlými rozhodnutími uživatele.
 • Komunitní online hra  |  Marek Zobek
  Vlastní téma.
 • Interaktivní turistický průvodce pro kraj Vysočina  |  Lukáš Krystek
  Cílem této bakalářské práce vypisované ve spolupráci se firmou ALTAIR Software s.r.o. Je navrhnout interaktivní vícejazyčnou mobilní aplikaci pro podporu turistického ruchu na Vysočině. Aplikace bude obsahovat augumentovanou realitu pro rozpoznávání zajímavých turistických objektů, navigaci a zábavnou interaktivní hru. Aplikace bude pracovat v offline modu.
 • Experimentální počítačová síť  |  Šimoník Jiří
  Cílem této práce je připravit virtuální počítačovou síť pro testování bezpečnosti a dokumentaci pro její snadné zprovoznění.
 • Simulace šíření viru  |  Michálek Miroslav
  Cílem této práce je vytvořit simulátor šíření viru. Student vytvoří interaktivní mapu světa, na které bude simulace probíhat, způsoby šíření a vhodná kritéria pro (stochastický) model šíření viru. Program může být realizován jako webová i klasická aplikace.
 • PHP nástroj pro deployment webových aplikací z Git repozitáře  |  Tomáš Skoumal
  Vlastní téma.
 • Online multiplayer hra v Unity3D  |  Tomáš Polák
  Vlastní téma.
 • Webový ubytovací systém  |  Mlčák Zbyněk
  Vlastní téma.
 • CMS systém založený na frameworku Laravel  |  Patrik Szkandera
  Vlastní téma.
 • Tréninkový deník pro Android  |  Mazáč Martin
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která bude umožňovat evidenci a zpětnou detailní analýzu sportovních aktivit. Aplikace bude obsahovat tři základní sportovní disciplíny (plavání, kolo a běh) a možnost přidat další sporty a k nim příslušné zaznamenávané hodnoty. Hodnoty u jednotlivých sportovních disciplín budou plně konfigurovatelné. Součástí aplikace bude i webová služba, které bude sloužit pro přístup k datům z jiných platforem a synchronizaci mezi zařízeními.
 • Webový ubytovací systém  |  Žák Jakub
  Vlastní téma
 • Evidenční systém pro pizzerii  |  Rogl Tomáš
  Vlastní téma
 • Nástroj pro zrcadlení obrazovek  |  Hájek Daniel
  Vlastní téma
 • Webová RPG hra  |  Klusák Ondřej
  Vlastní téma
 • Strategická webová hra typu Tribal Wars  |  Poláček Ladislav
  Vlastní téma

Diplomové

 • Prolomení CAPTCHA
  Cílem této práce je vytvoření nástroje, který bude schopen prolomit CAPTCHA zabezpečení.
 • Webová služba pro doporučování hudby  |  Jiří Valůšek
  Cílem této práce je navrhnout algoritmus pro doporučování hudby dle uživatelských preferencí. Algoritmus bude realizován jako webová služba využívající již existující API (Spotify, Youtube, Discogs.com).