Michal Krupka

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.


Funkce:docent
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.037
Telefon:585 634 705
Fax:585 634 716
E-mail:michal.krupka@upol.cz

Oblasti zájmu

 • formální konceptuální analýza
 • neurčitost a neúplnost v datech
 • struktury fuzzy logiky
 • diferenciální geometrie

Odborný životopis

Vzdělání

 • Doc. (2010), Výpočetní technika a informatika, VUT Brno, habilitační práce „Aproximace a faktorizace ve fuzzy strukturách“
 • RNDr. (1999), přiznáno podle § 99 odst. 9 zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách)
 • Ph.D. (1995), Diferenciální geometrie, MU Brno, dizertační práce „Natural Operators on Vector Fields and Vector Distributions“
 • Mgr. (1991), Matematická analýza, MU Brno, diplomová práce „Diferenciální systémy vyššího řádu“

Předchozí zaměstnání

 • 2010- docent, Katedra informatiky PřF UP
 • 2007-2013 vedoucí Katedry informatiky PřF UP
 • 2004-2007 vědecký pracovník, odborný asistent, Katedra informatiky PřF UP
 • 2000–2004 programátor
 • 1992–2000 asistent a odborný asistent, v r. 2000 zástupce ředitele pro výpočetní techniku, Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě

Členství

 • ACM
 • IEEE

Akademické aktivity


 doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Konzultační hodiny

Nejsou vypsány žádné konzultační hodiny.