Miroslav Kolařík

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.


Funkce:odborný asistent
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.039
Telefon:585 634 718
Fax:585 634 716
E-mail:miroslav.kolarik@upol.cz
Publikace Osobní stránky Výuka Rozvrh ZS

Oblasti zájmu

 • matematická logika
 • algebry neklasických logik
 • uspořádané množiny
 • teoretické základy informatiky

Odborný životopis

Vzdělání

 • RNDr. (2008), PřF UP, Diskrétní matematika, rigorózní práce „Remarks on basic algebras“
 • Ph.D. (2007), PřF UP, Algebra a geometrie, dizertační práce „Structures derived from lattices“ (školitel prof. Chajda)
 • Mgr. (2004), PřF UP, učitelství pro SŠ – matematika a výpočetní technika, červený diplom, diplomová práce „Diofantické rovnice“

Akademické aktivity

 • 2011 až 2014, vědecký pracovník z Katedry informatiky PřF UP projektu Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost
 • 2009 až 2010, spoluřešitel projektu AKTION (Rakousko, ČR), Algebraické metody v neklasických logikách, MEB060912
 • 2005 až 2011, odborný pracovník výzkumného záměru Matematické modely a struktury, MSM 6198959214
 • 2005 až 2007, externí výuka matematiky pro FAI UTB Zlín

 RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Konzultační hodiny

Pondělí 15:15 – 16:45
Pátek 10:00 – 10:30