Petr Krajča - vyuka

Mgr. Petr Krajča, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Význam mikrooptimalizací na celkovou rychlost programu  |  Patrik Grulich
  Diplomant si nastuduje mikroarchitekturu některého ze soudobých procesorů a navybraných algoritmech předvede vliv mikrooptimalizací na výsledný kód. Zejména se bude jednat o optimalizace zaměřené na vykonávání instrukcí mimo pořadí, párování instrukcí, vzájemnou záměnu instrukcí, apod.
 • Interpreter Schemu a IDE pro Android  |  Tomáš Hrachovina
 • Analýza malware  |  Tomáš Orlík
  Cílem práce je analyzovat chování vybraného viru/trojského koně, zjistit jeho chování a popsat prostředky použité při analýze.
 • Herní engine a editor pro logické hry  |  Richard Havel
  Cílem práce ja navrhnout a vytvořit herní engine s editorem scén pro logické hry typu Sokoban, Fish Fillets, Flappy, příp. Boulder Dash nebo Bomberman.
 • Kontextově citlivé doplňování pro ViM  |  Libor Polášek
  Cílem práce je vytvořit rozšíření pro textový editor ViM, které zkvalitní automatickou nápovědu slov na základě historie editovaných dokumentů.
 • Emailový klient pro prohlížeč Otter  |  Jan Čulík
 • Nástroj pro přípravu a zpracování dat  |  Radovan Bednár
  Cílem práce je vytvořit rozšiřitelný open-source nástroj pro transformaci částečně strukturovaných textů do strukturované podoby vhodné pro další strojové zpracování, podobný nástroji DataWrangler.
 • Online varianta hry Blokus  |  Tomáš Vlk
  Cílem práce je vytvořit online variantu hry Blokus. Výsledná aplikace by měla podporovat hru více hráčů, počítačového hráče a mít nativního klienta pro více platforem.
 • Vizualizace algoritmů používaných v relačních databázích  |  Michal Špeta
 • Portál pro výuku webových technologií  |  Stanislav Čech
 • Dotazování nad daty z OpenStreetMap  |  Tomáš Benek
 • Aplikace na tvorbu a správu metadat pro CANopen zařízení  |  Miloslav Votradovec
 • Hra typu Tower defense pro Android  |  František Slabý
 • Deklarativní tvorba diagramů
  Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.
 • Vizualizace výpočtu
  Cílem práce je vytvořit debugger pro jazyk Java, který přes rozhraní JDI bude sledovat a zaznamenávat průběh výpočtu programu a umožní procházet a vizualizovat jednotlivé kroky výpočtu.
 • Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů
  Cílem práce je vytvořit grafickou aplikaci pro operační systém Linux, která zjednoduší tvorbu časosběrných videozáznamů. Mezi požadované funkce patří korekce posunutí snímku, aplikace základních filtrů na vybrané snímky, přidání zvukové stopy nebo doplnění textových informací do záběru.
 • Řízení modelového kolejiště  |  Jaromír Loun

Diplomové

 • Jazyk pro programování GPGPU  |  Martin Hořava
  Cílem práce je navrhnout programovací jazyk vyšší úrovně, který umožní snažší programování GPGPU. Mělo by se jednat o jazyk, který bude stavět na technologích jako CUDA a OpenCL, ale bude zjednodušovat zadávání programů pro paralelní běh a současně zjednoduší práci s pamětí.
 • Programovací jazyk pro distribuované výpočty  |  Peter Vaňušanik
  Cílem práce je navrhnout programovací jazyk a jeho běhové prostředí, které umožní efektivní tvorbu a běh programů v distribuovaném systému.
 • Optimalizace v dynamicky typovaných jazycích
  Diplomant nastuduje vybrané optimalizace pro dynamicky typované jazyky a implementuje interpretr/překladač zvoleného jazyka využívající tyto optimalizace.
 • „Inteligentní“ editor pro jazyk Java
  Cílem práce je navrhnout editor (vývojové prostředí) pro jazyk Java, který umožní programátorovi soustředit se na samotnou tvorbu programu tím, že jej odstíní od psaní zbytečného kódu. Editor by měl být schopen automaticky doplňovat části kódu, které jsou zjevné, a zároveň by měl být schopen skrývat tyto části kódu tak, aby nerušily při programování.
 • Verzování zdrojových kódů založené na syntaxi a sémantice jazyka
  Cílem práce je vytvořit systém pro správu zdrojových kódů, který bude využívat znalosti o konkrétním programovacím jazyce k řešení kolizí při slučování. Tyto informace by dále měly být použitelné k automatické tvorbě srozumitelného zápisu o provedených změnách.