Petr Krajča - vyuka

Mgr. Petr Krajča, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Analýza malware  |  Tomáš Orlík
  Cílem práce je analyzovat chování vybraného viru/trojského koně, zjistit jeho chování a popsat prostředky použité při analýze.
 • Herní engine a editor pro logické hry  |  Richard Havel
  Cílem práce ja navrhnout a vytvořit herní engine s editorem scén pro logické hry typu Sokoban, Fish Fillets, Flappy, příp. Boulder Dash nebo Bomberman.
 • Kontextově citlivé doplňování pro ViM  |  Libor Polášek
  Cílem práce je vytvořit rozšíření pro textový editor ViM, které zkvalitní automatickou nápovědu slov na základě historie editovaných dokumentů.
 • Emailový klient pro prohlížeč Otter  |  Jan Čulík
 • Nástroj pro přípravu a zpracování dat  |  Radovan Bednár
  Cílem práce je vytvořit rozšiřitelný open-source nástroj pro transformaci částečně strukturovaných textů do strukturované podoby vhodné pro další strojové zpracování, podobný nástroji DataWrangler.
 • Vizualizace algoritmů používaných v relačních databázích  |  Michal Špeta
 • Portál pro výuku webových technologií  |  Stanislav Čech
 • Dotazování nad daty z OpenStreetMap  |  Tomáš Benek
 • Deklarativní tvorba diagramů  |  Zuzana Beigerová
  Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.
 • Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů  |  Tomáš Ďurďa
  Cílem práce je vytvořit grafickou aplikaci pro operační systém Linux, která zjednoduší tvorbu časosběrných videozáznamů. Mezi požadované funkce patří korekce posunutí snímku, aplikace základních filtrů na vybrané snímky, přidání zvukové stopy nebo doplnění textových informací do záběru.
 • Řízení modelového kolejiště  |  Jaromír Loun
 • Skicák  |  Jan Polcer
  Cílem práce je vytvořit program pro pohodlné vytváření skic a náčrtků. Vedle obvyklých nástrojů kopírujících chování tužky nebo štětce by program měl nabízet funkce jako je automatické vyhlazování křivek, uzavírání tvarů, rovnoměrný tah nebo dorovnání úhlu.
 • Herní engine pro plošinové hry  |  Jiří Hausner
 • Informační systém pro kadeřnictví  |  Petr Malečík

Diplomové

 • Jazyk pro programování GPGPU  |  Martin Hořava
  Cílem práce je navrhnout programovací jazyk vyšší úrovně, který umožní snažší programování GPGPU. Mělo by se jednat o jazyk, který bude stavět na technologích jako CUDA a OpenCL, ale bude zjednodušovat zadávání programů pro paralelní běh a současně zjednoduší práci s pamětí.
 • Programovací jazyk pro distribuované výpočty
  Cílem práce je navrhnout programovací jazyk a jeho běhové prostředí, které umožní efektivní tvorbu a běh programů v distribuovaném systému.
 • Verzování zdrojových kódů založené na syntaxi a sémantice jazyka
  Cílem práce je vytvořit systém pro správu zdrojových kódů, který bude využívat znalosti o konkrétním programovacím jazyce k řešení kolizí při slučování. Tyto informace by dále měly být použitelné k automatické tvorbě srozumitelného zápisu o provedených změnách.
 • Vizualizace výpočtu
  Cílem práce je vytvořit rozšíření pro vývojové prostředí Eclipse, které umožní zaznamenávat a uživatelsky srozumitelně zobrazovat průběh výpočtu a stav datových struktur.