Petr Krajča - vyuka

Mgr. Petr Krajča, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Kontextově citlivé doplňování pro ViM
  Libor Polášek  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit rozšíření pro textový editor ViM, které zkvalitní automatickou nápovědu slov na základě historie editovaných dokumentů.
 • Emailový klient pro prohlížeč Otter
  Jan Čulík  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Dotazování nad daty z OpenStreetMap
  Tomáš Benek  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Deklarativní tvorba diagramů
  Zuzana Beigerová  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.
 • Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů
  Tomáš Ďurďa  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit grafickou aplikaci pro operační systém Linux, která zjednoduší tvorbu časosběrných videozáznamů. Mezi požadované funkce patří korekce posunutí snímku, aplikace základních filtrů na vybrané snímky, přidání zvukové stopy nebo doplnění textových informací do záběru.
 • Skicák
  Michal Šustera  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit program pro pohodlné vytváření skic a náčrtků. Vedle obvyklých nástrojů kopírujících chování tužky nebo štětce by program měl nabízet funkce jako je automatické vyhlazování křivek, uzavírání tvarů, rovnoměrný tah nebo dorovnání úhlu.
 • Herní engine pro plošinové hry
  Jiří Hausner  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Informační systém pro kadeřnictví
  Petr Malečík  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Vizuální tvorba databázových dotazů
  Petr Unzeitig  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit na koncové uživatele zaměřený grafický nástroj pro snadnou tvorbu databázových dotazů.
 • Mobilní a webová aplikace pro střelecké soutěže
  Vít Řehák  |  Určeno pro obory:
 • Aplikace pro řízení vztahu se zákazníky kosmetického studia
  Petra Kamrádková  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Otevřená databáze bodů zájmu
  Jakub Večeřa  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Diplomové

 • Verzování zdrojových kódů založené na syntaxi a sémantice jazyka
  František Slabý |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit systém pro správu zdrojových kódů, který bude využívat znalosti o konkrétním programovacím jazyce k řešení kolizí při slučování. Tyto informace by dále měly být použitelné k automatické tvorbě srozumitelného zápisu o provedených změnách.
 • Vizualizace výpočtu
  Kateřina Měchurová |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit rozšíření pro vývojové prostředí Eclipse, které umožní zaznamenávat a uživatelsky srozumitelně zobrazovat průběh výpočtu a stav datových struktur.
 • Kvantitativní analýza zdrojových kódů
  Zbyněk Mlčák |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit nástroj, který umožní zpracovávat zdrojové kódy a metadata z veřejných repozitářů (GitHub, GitLab, SourceForge), dotazovat se nad nimi a hledat v nich předem známé vzory. Výstupem práce by měl být rozbor toho, jak se používají jednotlivé konstrukty jazyka, jak se jejich použití mění v čase, jak závisí na typu projektu, jeho rozsahu, počtu programátorů, apod.
 • Programovací jazyk na hranici imperativního a funcionálního programování
  David Hrůza |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout programovací jazyk, který bude na úrovni jednotlivých procedur podporovat tradiční imperativní styl programování, přičemž na vyšší úrovni bude vynucovat funkcionální přístup k programování. Tento jazyk by měl být primárně určen pro implementaci mikroslužeb založených na RESTful API.