Petr Krajča - vyuka

Mgr. Petr Krajča, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Analýza malware
  Tomáš Orlík  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je analyzovat chování vybraného viru/trojského koně, zjistit jeho chování a popsat prostředky použité při analýze.
 • Herní engine a editor pro logické hry
  Richard Havel  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce ja navrhnout a vytvořit herní engine s editorem scén pro logické hry typu Sokoban, Fish Fillets, Flappy, příp. Boulder Dash nebo Bomberman.
 • Kontextově citlivé doplňování pro ViM
  Libor Polášek  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit rozšíření pro textový editor ViM, které zkvalitní automatickou nápovědu slov na základě historie editovaných dokumentů.
 • Emailový klient pro prohlížeč Otter
  Jan Čulík  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Nástroj pro přípravu a zpracování dat
  Radovan Bednár  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit rozšiřitelný open-source nástroj pro transformaci částečně strukturovaných textů do strukturované podoby vhodné pro další strojové zpracování, podobný nástroji DataWrangler.
 • Vizualizace algoritmů používaných v relačních databázích
  Michal Špeta  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Portál pro výuku webových technologií
  Stanislav Čech  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Dotazování nad daty z OpenStreetMap
  Tomáš Benek  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Deklarativní tvorba diagramů
  Zuzana Beigerová  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit snadno použitelný deklarativní jazyk pro tvorbu diagramů a nástroj, který bude generovat výsledné diagramy v nejběžnějších grafických formátech.
 • Aplikace pro tvorbu časosběrných filmů
  Tomáš Ďurďa  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit grafickou aplikaci pro operační systém Linux, která zjednoduší tvorbu časosběrných videozáznamů. Mezi požadované funkce patří korekce posunutí snímku, aplikace základních filtrů na vybrané snímky, přidání zvukové stopy nebo doplnění textových informací do záběru.
 • Řízení modelového kolejiště
  Jaromír Loun  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Skicák
  Jan Polcer  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit program pro pohodlné vytváření skic a náčrtků. Vedle obvyklých nástrojů kopírujících chování tužky nebo štětce by program měl nabízet funkce jako je automatické vyhlazování křivek, uzavírání tvarů, rovnoměrný tah nebo dorovnání úhlu.
 • Herní engine pro plošinové hry
  Jiří Hausner  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Informační systém pro kadeřnictví
  Petr Malečík  |  Určeno pro obory: Všechny
 • Testování webových aplikací
  Valérie Navrátilová  |  Určeno pro obory: Všechny

Diplomové

 • Jazyk pro programování GPGPU
  Martin Hořava |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout programovací jazyk vyšší úrovně, který umožní snažší programování GPGPU. Mělo by se jednat o jazyk, který bude stavět na technologích jako CUDA a OpenCL, ale bude zjednodušovat zadávání programů pro paralelní běh a současně zjednoduší práci s pamětí.
 • Programovací jazyk pro distribuované výpočty
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout programovací jazyk a jeho běhové prostředí, které umožní efektivní tvorbu a běh programů v distribuovaném systému.
 • Verzování zdrojových kódů založené na syntaxi a sémantice jazyka
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit systém pro správu zdrojových kódů, který bude využívat znalosti o konkrétním programovacím jazyce k řešení kolizí při slučování. Tyto informace by dále měly být použitelné k automatické tvorbě srozumitelného zápisu o provedených změnách.
 • Vizualizace výpočtu
  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit rozšíření pro vývojové prostředí Eclipse, které umožní zaznamenávat a uživatelsky srozumitelně zobrazovat průběh výpočtu a stav datových struktur.