Petr Osička - vyuka

Mgr. Petr Osička, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Visualizace učení neuronové sítě  |  Michal Ratajsky
  Student navrhne vhodnou visualizaci učení neuroných sítí vybraného typu a tuto visualizaci implementuje tak, aby byl program použitelný ve výuce
 • Editor Booleovských obvodů  |  Jiří Zapletal
  Implementační práce. Student naprogramuje visuální editor obvodů složených z bran počítajících logické funkce. Součástí editoru budou i funkce související s výpočtem navrženého obvodu.
 • Počítačový šach pomocí Monte Carlo metod  |  Adam Ožana
  Student nastuduje Monte Carlo metody a jejich použití v šachu (zejména UTC algoritmus). Implementuje počítačového hráče využívajícího Monte Carlo metod a experimentálně ověří jeho výkon.
 • Paralelní grafové algoritmy  |  Michael Chalupa
  Student pojedná o paralelních grafových algoritmech a efektivně je implementuje. Algoritmy vybere po dohodě s vedoucím práce.
 • Implementace aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího  |  Michal Býček
  Existence aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího je jeden z výrazných výsledků teoretické informatiky v posledních letech. Cílem práce je implementovat aproximační schéma a některé další algoritmy pro obchodního cestujícícho a provést experimentální porovnání.
 • Poloautomatické získávání formálních kontextů z obsahu wikipedie.  |  Jakub Pátek
 • Odhad složitosti algoritmů pomocí strojového učení  |  Tomáš Chlup

Diplomové

 • SAT Solver
  Student se seznámí s principy fungování SAT solverů. Cílem práce je implementovat SAT solver efektivní pro určitý typ instancí, které lze obdržet z instancí problému pokrytí bipartitního grafu biklikami.
 • Bot pro Starcraft Broodwar  |  David Kolibáč
  Práce navazuje na diplomovou práce R. Škrabala obhájenou v minulém roce. Cílem práce je rozšírit bota tak, aby byl schopen obstát v konkurenci ostatních botů a lidských hráčů. Práce je náročná na studium literatury i implementačně.
 • Generování a vzorkování bipartitních grafů
  Cílem je vytvořit systém pro genorování (malých) a vzorkování (větších) bipartitních grafů s požadovanými vlastnostmi. Práce je výzkumného charakteru, náplní je návrh a implementace algoritmů.