Petr Osička - vyuka

Mgr. Petr Osička, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Visualizace učení neuronové sítě  |  Michal Ratajsky
  Student navrhne vhodnou visualizaci učení neuroných sítí vybraného typu a tuto visualizaci implementuje tak, aby byl program použitelný ve výuce
 • Editor Booleovských obvodů  |  Jiří Zapletal
  Implementační práce. Student naprogramuje visuální editor obvodů složených z bran počítajících logické funkce. Součástí editoru budou i funkce související s výpočtem navrženého obvodu.
 • Počítačový šach pomocí Monte Carlo metod  |  Adam Ožana
  Student nastuduje Monte Carlo metody a jejich použití v šachu (zejména UTC algoritmus). Implementuje počítačového hráče využívajícího Monte Carlo metod a experimentálně ověří jeho výkon.
 • Paralelní grafové algoritmy  |  Michael Chalupa
  Student pojedná o paralelních grafových algoritmech a efektivně je implementuje. Algoritmy vybere po dohodě s vedoucím práce.
 • Implementace aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího  |  Michal Býček
  Existence aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího je jeden z výrazných výsledků teoretické informatiky v posledních letech. Cílem práce je implementovat aproximační schéma a některé další algoritmy pro obchodního cestujícícho a provést experimentální porovnání.
 • Poloautomatické získávání formálních kontextů z obsahu wikipedie.  |  Jakub Pátek
 • Odhad složitosti algoritmů pomocí strojového učení  |  Tomáš Chlup
 • Automatické generování protistresových omalovánek  |  Kateřina Měchurová
  Student navrhne a implementuje program, který bude automaticky generovat obrázky použitelné jako antistresové omalovánky. Předpokládá se ochota vymýšlet nové věci a experimentovat.
 • Jednoduchá hra s procedurálně generovaným obsahem  |  Serhiy Kudryashov
  Student navrhne a implementuje hru s jednoduchým grafickým obsahem vhodného žánru. Jádro práce bude spočívat v procedurálním generování obsahu pro tuto hru.
 • Simulátor robotického fotbalu.  |  Jan Molčík
  Student navrhne a implementuje prostředí pro simulaci robotického fotbalu, které uživatelům programu umožní psát skripty určující chování jejich týmu. Průběh hry by mělo prostředí alespoň jednoduše vizuálně zobrazovat.
 • Agregátor receptů z webových kuchařek  |  Adam Rajčan
  Student implementuje program/webový program, který na základě zadaných informací (např. ingrediencí, oblíbenosti apod.), prohledá vybrané webové kuchařky a najde tam vhodné recepty.
 • Algoritmická hra pro děti  |  Tomáš Zálešák
  Student navrhne a implementuje algoritmickou hru pro děti. Děti by měli vytvářet algoritmus graficky, nikoliv psaním kódu. Cílem algoritmu může být vyřešit nějakou hádanku apod. Předpokládá se schopnost vytvořit intuitivní uživatelské rozhraní, včetně grafických prvků.
 • Karetní hra Šnops  |  Filip Lokoč
  Student implementuje karetní hru Šnops. Program by měl umožňovat hru po síti i hru proti počítačovému hráči.
 • RAD nástroj pro návrh textového uživateského rozhraní  |  Petr Ospalý

Diplomové

 • SAT Solver  |  Ivoš Apolenář
  Student se seznámí s principy fungování SAT solverů. Cílem práce je implementovat SAT solver efektivní pro určitý typ instancí, které lze obdržet z instancí problému pokrytí bipartitního grafu biklikami.
 • Bot pro Starcraft Broodwar  |  David Kolibáč
  Práce navazuje na diplomovou práce R. Škrabala obhájenou v minulém roce. Cílem práce je rozšírit bota tak, aby byl schopen obstát v konkurenci ostatních botů a lidských hráčů. Práce je náročná na studium literatury i implementačně.
 • Vyhledávání objektů ve videu  |  Martina Kukulová
  Cílem diplomové práce je vytvoření systému pro rozpoznání objektů ve videu a jejich označení pomocí metadat. Objekty k vyhledání budou systému předány ve formě fotografií, ten se je pomocí metod umělé inteligence (především strojové učení) naučí, a naučený model poté použije k vyhledávání. Při implementaci lze použít již existující nástroje a knihovny, je ovšem nutné je v práci popsat, zdůvodnit jejich použití a případně porovnat s jinými existujícími nástroji.