Petr Osička - vyuka

Mgr. Petr Osička, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/ALM3 Algoritmická matematika 3
 • KMI/DIPR Diplomová propedeutika
 • KMI/UDI Úvod do informatiky

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Hra typu civilizace  |  Marek Hladký
  Student naprogramuje klon (ne kopii) počítačové hry Civilizace. Součástí práce není implementace počítačového hráče. Naopak je požadována implementace síťové hry pro více hráčů. Od studenta je vyžadována jak schopnost řešení technických problémů, tak i schopnost správně navrhnout architekturu programu.
 • Webový repositář vědeckých prací  |  Ivoš Apolenář
  Víceuživatelský webový repozitář vědeckých prací. Efektivní vyhledávání, automatické doplňování informací stažením z vědeckých webových databází. Vytváření seznamů publikací a jejich export do vybraných formátů (požadován bibtex). Vyžadováno použití open source / free software technologií. Vývoj pro linux / unix.
 • Visualizace učení neuronové sítě  |  Michal Ratajsky
  Student navrhne vhodnou visualizaci učení neuroných sítí vybraného typu a tuto visualizaci implementuje tak, aby byl program použitelný ve výuce
 • Editor Booleovských obvodů  |  Jiří Zapletal
  Implementační práce. Student naprogramuje visuální editor obvodů složených z bran počítajících logické funkce. Součástí editoru budou i funkce související s výpočtem navrženého obvodu.
 • Počítačový šach pomocí Monte Carlo metod  |  Adam Ožana
  Student nastuduje Monte Carlo metody a jejich použití v šachu (zejména UTC algoritmus). Implementuje počítačového hráče využívajícího Monte Carlo metod a experimentálně ověří jeho výkon.
 • Paralelní grafové algoritmy  |  Michael Chalupa
  Student pojedná o paralelních grafových algoritmech a efektivně je implementuje. Algoritmy vybere po dohodě s vedoucím práce.
 • Implementace aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího  |  Michal Býček
  Existence aproximačního schématu pro problém obchodního cestujícího je jeden z výrazných výsledků teoretické informatiky v posledních letech. Cílem práce je implementovat aproximační schéma a některé další algoritmy pro obchodního cestujícícho a provést experimentální porovnání.
 • Poloautomatické získávání formálních kontextů z obsahu wikipedie.  |  Jakub Pátek
 • Odhad složitosti algoritmů pomocí strojového učení  |  Tomáš Chlup

Diplomové

 • Bot pro Starcraft Broodwar  |  David Kolibáč
  Práce navazuje na diplomovou práce R. Škrabala obhájenou v minulém roce. Cílem práce je rozšírit bota tak, aby byl schopen obstát v konkurenci ostatních botů a lidských hráčů. Práce je náročná na studium literatury i implementačně.