Radim Bělohlávek - vyuka

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

  • Nejsou k dispozici žádná témata

Diplomové

  • Faktorová analýza relačních dat: algoritmy a experimenty
    Určeno pro obory: Všechny
    Faktorová analýza relačních dat představuje moderní směr výzkumu v oblasti analýzy dat, který je rozvíjen také na katedře informatiky PřF. Cílem diplomové práce je nastudovat a implementovat základní existující algoritmy, provést jejich implementaci, experimentální porovnání a případně navrhnout jejich vylepšení.