Radim Bělohlávek - vyuka

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Nejsou k dispozici žádná témata

Diplomové

 • Faktorová analýza relačních dat: algoritmy a experimenty
  Určeno pro obory: Všechny
  Faktorová analýza relačních dat představuje moderní směr výzkumu v oblasti analýzy dat, který je rozvíjen také na katedře informatiky PřF. Cílem diplomové práce je nastudovat a implementovat základní existující algoritmy, provést jejich implementaci, experimentální porovnání a případně navrhnout jejich vylepšení.
 • Historie informatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci
  Určeno pro obory: Učitelství informatiky pro SŠ
  Student zpracuje pod vedením vedoucího práce historii informatiky na UP. Vyjde přitom z článku vedoucího práce z roku 2019 a dalších zdrojů dodaných vedoucím práce. Součástí bude přehled o vývoji studijních oborů a plánů, o personálním vývoji, o vývoji technického zabezpečení, zejména dostupné výpočetní techniky. Práci zasadí do kontextu informatických oborů uskutečňovaných na vysokých školách v České republice a Československu.