Tomáš Kühr - vyuka

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Počítačová podpora výuky fyziky  |  Veronika Mendeová
  Cílem práce je vytvořit softwarovou pomůcku pro zábavnou formu výuky fyziky (pohyb, hybnost, setrvačnost, skládání sil, ...). Software by měl umožňovat vkládat do scény nejrůznější objekty (válce, kvádry, ...), měnit jejich fyzikální vlastnosti (hmotnost, hustota, ...), silově působit na tyto objekty a názorně zobrazit trajektorie jejich případného pohybu. Práce je vhodná především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání.
 • Generátor logických rébusů
  Cílem práce bude vytvoření software pro generování a pohodlné řešení logických rébusů (např. inspirovaných Einsteinovou hádankou). Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Plánování směn  |  Lucie Opravilová
  Cílem práce bude vytvoření software pro plánování směn. Aplikace by měla umožňovat přehlednou správu zaměstnanců a směn v jednotlivé dny, a přidělování zaměstnanců na jednotlivé směny. Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Vizualizace třídicích algoritmů  |  Mykhailo Klunko
  Cílem práce bude vytvořit software pro názornou vizualizaci průběhu třídění nejznámějšími algoritmy. Téma je vhodné především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání.
 • Plugin do nástroje PyMOL
  Cílem práce je nastudovat a na příkladu jednoduchého pluginu popsat metody vytváření pluginů pro softwarový nástroj PyMOL (http://pymol.org). Téma je vhodné především pro studenty oboru Bioinformatika.
 • Software pro výuku fyziky
  Cílem práce bude vytvoření software pro zábavnou formu výuky fyziky. Student si po dohodě s vedoucím práce zvolí oblast fyziky (mechanika, termodynamika, optika, astrofyzika, elektřina a magnetismus, ...), které se bude věnovat. Práce je vhodná především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání v kombinaci s oborem Fyzika.
 • Osobní diář pro iOS  |  Radim Sekera
  Cílem bakalářské práce bude vytvoření osobního diáře pro iOS. Diář by měl kromě textových informací podporovat také propojení s obrázky či videi. Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Osobní trenér pro iOS  |  Viet Tran Hoang
  Cílem práce bude vytvoření aplikace pro iOS, která by umožňovala plánování a záznamy tréninků. Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Logická hra pro iOS
  Cílem práce bude návrh a implementace libovolné jednoduché logické hry pro iOS. Téma je vhodné pro všechny obory.

Diplomové