Tomáš Kühr - vyuka

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Generátor logických rébusů
  Jan Krušina  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce bude vytvoření software pro generování a pohodlné řešení logických rébusů (např. inspirovaných Einsteinovou hádankou). Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Logická hra pro iOS
  Ivo Michalec  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce bude návrh a implementace libovolné jednoduché logické hry pro iOS. Téma je vhodné pro všechny obory a může být zvoleno více studenty, kteří budou nezávisle na sobě programovat různé logické hry.
 • Software pro podporu výuky matematiky
  Pavlína Novotná  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která umožní přehledně demonstrovat algoritmy ze zvolené oblasti středoškolské matematiky. Demonstraci bude možné krokovat, jednotlivé kroky algoritmu budou přehledně popsány a pokud možno graficky znázorněny. Aplikace bude obsahovat i stručný teoretický popis demonstrovaných algoritmů a volitelně také část pro testování znalostí studentů.
 • Software pro podporu výuky hry na hudební nástroj
  Vilém Havelka  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je vytvořit program, který na základě definovaných schémat (např. posloupnosti tónů) vygeneruje diagramy akordů či stupnic  ve smyslu tabulatur (např. kytarových) určených k praktické hře na nástroj. Bude možné zobrazovat diagramy různých strunných nástrojů s  hmatníkem a pražci, které budou definovány počtem strun a pražců. Diagramy budou generovány do všech běžných tónin. Schémata bude možné vytvářet a editovat s pomocí intuitivního a edukativního rozhraní. Program bude zohledňovat  fyziologii člověka a specifika hudebního nástroje.
 • Didaktický interpret jazyka Racket
  Tomáš Krejčí  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce je navrhnout a vytvořit softwarový nástroj pro podporu výuky základů funkcionálního programování v jazyce Racket. Aplikace by měl mimo jiné podporovat vyhodnocování symbolických výrazů krok po kroku a postup vyhodnocování vizualizovat včetně hierarchie prostředí.
 • Logická hra
  David Tomášek, Tomáš Stropek  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem je navrhnout a implementovat jako desktopovou (případně webovou) aplikaci libovolnou logickou hru (např. skládání 3D kostek do požadovaného tvaru). Téma je vhodné pro všechny obory a může být zvoleno více studenty, kteří budou nezávisle na sobě programovat různé logické hry.
 • Informační systém pro lyžařskou školu
  Martin Stojmenov  |  Určeno pro obory: Všechny
  Cílem práce bude navrhnout a implementovat informační systém pro klienty, instruktory a administrativní zaměstnance lyžařské školy.

Diplomové