Tomáš Kühr - vyuka

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Generátor logických rébusů
  Cílem práce bude vytvoření software pro generování a pohodlné řešení logických rébusů (např. inspirovaných Einsteinovou hádankou). Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Plánování směn  |  Lucie Opravilová
  Cílem práce bude vytvoření software pro plánování směn. Aplikace by měla umožňovat přehlednou správu zaměstnanců a směn v jednotlivé dny, a přidělování zaměstnanců na jednotlivé směny. Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Vizualizace třídicích algoritmů  |  Mykhailo Klunko
  Cílem práce bude vytvořit software pro názornou vizualizaci průběhu třídění nejznámějšími algoritmy. Téma je vhodné především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání.
 • Plugin do nástroje PyMOL
  Cílem práce je nastudovat a na příkladu jednoduchého pluginu popsat metody vytváření pluginů pro softwarový nástroj PyMOL (http://pymol.org). Téma je vhodné především pro studenty oboru Bioinformatika.
 • Software pro výuku fyziky
  Cílem práce bude vytvoření software pro zábavnou formu výuky fyziky. Student si po dohodě s vedoucím práce zvolí oblast fyziky (mechanika, termodynamika, optika, astrofyzika, elektřina a magnetismus, ...), které se bude věnovat. Práce je vhodná především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání v kombinaci s oborem Fyzika.
 • Osobní diář pro iOS
  Cílem bakalářské práce bude vytvoření osobního diáře pro iOS. Diář by měl kromě textových informací podporovat také propojení s obrázky či videi. Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Osobní trenér pro iOS
  Cílem práce bude vytvoření aplikace pro iOS, která by umožňovala plánování a záznamy tréninků. Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Logická hra pro iOS
  Cílem práce bude návrh a implementace libovolné jednoduché logické hry pro iOS. Téma je vhodné pro všechny obory.

Diplomové