Tomáš Kühr - vyuka

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. Výuka


Předměty

 • KMI/SBI2 Seminář pro bioinformatiky 2
 • KMI/SBI4 Seminář pro bioinformatiky 4

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Plugin do nástroje PyMOL
  Anna Špačková  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Bioinformatika
  Cílem práce je nastudovat a na příkladu jednoduchého pluginu popsat metody vytváření pluginů pro softwarový nástroj PyMOL (http://pymol.org). Téma je vhodné především pro studenty oboru Bioinformatika.
 • Software pro výuku fyziky
  Pavla Danenbergerová, Lukáš Kubík  |  Určeno pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání
  Cílem práce bude vytvoření software pro zábavnou formu výuky fyziky. Student si po dohodě s vedoucím práce zvolí oblast fyziky (mechanika, termodynamika, optika, astrofyzika, elektřina a magnetismus, ...), které se bude věnovat. Práce je vhodná především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání.

Diplomové