Tomáš Kühr - vyuka

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

 • Generátor logických rébusů
  Cílem práce bude vytvoření software pro generování a pohodlné řešení logických rébusů (např. inspirovaných Einsteinovou hádankou). Téma je vhodné pro všechny obory.
 • Software pro výuku fyziky
  Cílem práce bude vytvoření software pro zábavnou formu výuky fyziky. Student si po dohodě s vedoucím práce zvolí oblast fyziky (mechanika, termodynamika, optika, astrofyzika, elektřina a magnetismus, ...), které se bude věnovat. Práce je vhodná především pro studenty oboru Informatika pro vzdělávání v kombinaci s oborem Fyzika.
 • Logická hra pro iOS
  Cílem práce bude návrh a implementace libovolné jednoduché logické hry pro iOS. Téma je vhodné pro všechny obory.

Diplomové

 • Pluginy do softwaru pro vizualizaci biomolekul
  Cílem práce bude vytvořit zásuvný modul pro zvolený nástroj pro vizualizaci biomolekul (Pymol, VMD). Téma bude dále konkretizováno po domluvě případného zájemce s vedoucím práce a zadavateli z Katedry fyzikální chemie.
 • Software pro podporu výuky algoritmizace a programování  |  Veronika Vašinová
  Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat softwarový nástoj pro výuku algoritmizace a základů programování u mladších dětí (např. na víceletém gymnáziu). Aplikace by měla umožnit snadné vizuální skládání programů, díky čemuž by uživatelé mohli začít programovat prakticky okamžitě, bez nutnosti se zdlouhavě seznamovat se syntaxí některého programovacího jazyka. Tato práce je určena především pro studenty oboru Učitelství informatiky pro SŠ. Studentům jiných oborů bude téma k dispozici, pokud si jej nevybere žádný student Učitelství (do 15. října).