Tomáš Kühr - vyuka

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. Výuka


Předměty

Témata závěrečných prací

Bakalářské

Diplomové

  • Pluginy do softwaru pro vizualizaci biomolekul
    Cílem práce bude vytvořit zásuvný modul pro zvolený nástroj pro vizualizaci biomolekul (Pymol, VMD). Téma bude dále konkretizováno po domluvě případného zájemce s vedoucím práce a zadavateli z Katedry fyzikální chemie.