Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2012


Účast členů katedry informatiky na konferenci CLA 2012

Ve dnech 10. - 15. 10. 2012 se konala konference CLA (Concept Lattices and Their Applications) na University of Malaga, Španělsko, které se zúčastnili členové katedry Jan Konečný, Jan Outrata a Markéta Krmelová.

Lukáš Beran  |  24. 10. 2012


Stáže a konference zaměstnanců katedry informatiky

V období leden až září 2012 se zaměstnanci katedry informatiky zúčastnili následujících konferencí a zahraničních stáží:

Miroslav Kolařík – stáž na TU Wien, Rakousko, 2.1. – 8.1. 2012
Vilém Vychodil – stáž na State University HSE, Moskva, Rusko, únor 2012
Jan Outrata – stáž na State University HSE, Moskva, Rusko, 5.2. – 18.2. 2012
Radim Bělohlávek – konference ACM SAC 2012, Itálie 26. 3. – 29. 3. 2012
Jan Konečný – stáž na University of Malaga, Španělsko, 14.4. – 15.6. 2012
Jan Outrata – stáž na TU Dresden, Německo, 22.4. – 5.5. 2012
Martin Trnečka – konference ICFCA 2012, Belgie, 6. 5. – 10. 5. 2012
Jan Laštovička – konference ICFCA 2012, Belgie, 6. 5. – 10. 5. 2012
Petr Osička – workshop on clustering high-dimensional data, Itálie, 14. 5. – 16. 5. 2012
Petr Osička – návštěva Leuven, Belgie; 28. 5. – 2. 6. 2012
Petr Osička – policejní centrála v Amsterodamu, Nizozemí, 28. 5. – 2. 6. 2012
Radim Bělohlávek – policejní centrála v Amsterodamu, Nizozemí, 28. 5. – 2. 6. 2012
Juraj Macko – stáž na TU Dresden, Německo, 1.6. – 30.7. 2012
Petr Osička – konference fuzzy – IEEE, Austrálie, 6. 6. – 19. 6. 2012
Michal Krupka – stáž na TU Dresden, Německo, 28. 6. – 29. 6. 2012
Lucie Urbanová – stáž na Johannes Kepler University, Linz, Rakousko, 1. 7. – 25. 7. 2012
Jan Laštovička – konference IPMU 2012, Itálie, 8. 7. – 14. 7. 2012
Tomáš Kühr – konference IPMU 2012, Itálie, 8. 7. – 11. 7. 2012
Tomáš Kühr – konference MLDM 2012, Německo, 15. 7. – 21. 7. 2012
Tomáš Kühr – stáž na Tampere University of Technology, Finsko, 23. 7. – 22. 9. 2012
Petr Osička – stáž na University of Ghent, Belgie, 1.8. – 31.8. 2012
Radim Bělohlávek – stáž, Anglie, 29. 8. – 2. 9. 2012
Miroslav Kolařík – konference SSAOS 2012, Slovensko, 2. 9. – 7. 9. 2012
Eduard Bartl – stáž na Tampere University of Technology, Finsko, 5. 9. – 4. 10. 2012
Lucie Urbanová – stáž na University of Ghent, Belgie, 9. 9. – 16. 9. 2012
Radim Bělohlávek – stáž na SUNY Binghamton, USA, 11. 9. – 1. 12. 2012
Lucie Urbanová – konference SUM 2012, Německo, 16. 9. – 20. 9. 2012
Petr Krajča – stáž na University of Malaga, Španělsko, 17. 9. – 15. 10. 2012

Lukáš Beran  |  22. 10. 2012


Harmonogram SZZ

Byl vložen harmonogram SZZ na akademický rok 2012/2013 pro katedru informatiky.

Miroslav Kolařík  |  17. 09. 2012


Zahájení výuky v 1. ročníku

Výuka pro první ročníky prezenčního studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který není ve STAGu.

Webmaster  |  12. 09. 2012


Důležité informace pro studenty navazujícího dvouoborového magisterského studia

Přihlášku na pedagogickou praxi 2. navazujícího ročníku studia učitelství a doplňujícího studia je třeba podat do 10. září 2012 podle pokynů na stránkách Centra pedagogické přípravy: http://cpp.upol.cz

Kontaktni osoba:
Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
http://web.telecom.cz/lepil

Lukáš Beran  |  05. 09. 2012


Akademický rok 2012/2013

Byl vložen harmonogram akademického roku 2012/2013.

Miroslav Kolařík  |  25. 08. 2012


Harmonogramy SZZ

Byly vloženy následující harmonogramy SZZ:

  • na 30.8.2012: obhajoby DP, SZZ ústní NMgr, SZZ ústní Bc
  • na 4.9.2012: obhajoby BP
  • na 5.9.2012: obhajoby BP, SZZ ústní Bc.

Miroslav Kolařík  |  24. 08. 2012


Úspěšná bakalářská práce

O bakalářskou práci studenta katedry informatiky, Lukáše Nováka, projevilo zájem regionální zpravodajství České televize. S autorem aplikace umožňující objednávání jídel v menze pomocí chytrého telefonu byla natočena reportáž. O úspěchu Lukáše Nováka se také píše v Žurnálu UP.

Dodejme, že práce, jejíž úplný název je Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android, vznikla pod vedením Mgr. Petra Krajči, Ph.D.

Webmaster  |  24. 08. 2012


Kombinované studium 2012/2013

Byly vloženy termíny organizované prezenční výuky pro kombinované studium na akademický rok 2012/2013. Byl vložen rozvrh kombinovaného studia na zimní semestr 2012.

Webmaster  |  04. 07. 2012


Závěrečné práce

Byla aktualizována pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací, viz pdf. Mimo jiné byla o pět minut zkrácena doba vystoupení studenta v rámci obhajoby závěrečné práce a byl vydán vzorový dokument pro psaní posudků závěrečných prací (schválený vedoucím katedry 3.7. 2012), viz pdf.

Webmaster  |  04. 07. 2012


Harmonogram bakalářských ústních SZZ

Byl vložen časový harmonogram bakalářských ústních SZZ konaných 11. až 14. června 2012.

Miroslav Kolařík  |  04. 06. 2012


Obhajoby bakalářských prací

Byl vložen časový harmonogram obhajob bakalářských prací konaných 12.6.2012 a 13.6.2012.

Miroslav Kolařík  |  01. 06. 2012


Harmonogram ústních SZZ

Byl vložen časový harmonogram ústních SZZ konaných 24. 5. 2012.

Miroslav Kolařík  |  18. 05. 2012


Úspěch studentů informatiky v soutěži O cenu děkana

9. května se konala na PřF UP studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2012. Student katedry informatiky Martin Kauer obsadil v bakalářské sekci se svojí prací Řešení úloh s roboty Khepera (pod vedením doc. Michala Krupky) 1. místo. Student Lukáš Havrlant dále získal v magisterské sekci dělené 2. místo. Soutěžil s prací Vyhledávač založený na FCA (pod vedením dr. Jana Outraty). Studentům gratulujeme.

Webmaster  |  10. 05. 2012


Obhajoby diplomových prací

Byl vložen časový harmonogram obhajob diplomových prací konaných 26.4.2012.

Miroslav Kolařík  |  19. 04. 2012


Nabídka Fulbrigtova stipendia

Pro studenty magisterského studia je možnost získat stipendium pro studijní pobyt v USA. Více informací na stránkách www.fulbright.cz/studium-v-usa

Lukáš Beran  |  11. 04. 2012


Aktualizovaný program čtecího semináře (DAMOL)

Byl aktualizován program čtecího semináře pořádaného laboratoří DAMOL: semináře doc. Michala Krupky (Paper review: R. Holzer, Knowledge acquisition under incomplete knowledge using methods from formal concept analysis, part I, II; Paper review: P. Burmeister, R. Holzer, Treating incomplete knowledge in formal concept analysis) původně plánované na 22. března se budou konat 12. dubna v 18:00 v místnosti 5.077.

Eduard Bartl  |  11. 04. 2012


Přijímací zkoušky

Byla aktualizována webová stránka o přijímacích zkouškách na naši katedru.

Miroslav Kolařík  |  23. 03. 2012


Vybrané partie z informatiky

Byl vytvořen rozvrh k předmětu Vybrané partie z informatiky (KMI/VPI).

Miroslav Kolařík  |  15. 03. 2012


Aktualizace okruhů k SZZ

Okruhy k ústním SZZ byly aktualizovány: bakalářské obory, navazující magisterské obory.

Miroslav Kolařík  |  08. 03. 2012


DAMOL web

Na adrese http://damol.info byla spuštěna webová stránka laboratoře DAMOL (Data Analysis and Modeling Lab).

Eduard Bartl  |  05. 03. 2012


Studentský vědecký seminář

Studentský vědecký seminář pokračuje v tomto semestru přednáškou

Radim Bělohlávek: Formální konceptuální analýza dat s fuzzy atributy.

Přednáška se koná ve čtvrtek 1. března v 16:35 hodin v učebně 5.008. Zde také proběhne vyhodnocení úloh z minulého semestru.

Další program semináře bude brzy zveřejněn. Seminář bude mít mírně jinou podobu, než v minulém semestru. Budou se probírat více do hloubky tři základní témata:

  1. formální konceptuální analýza dat s fuzzy atributy,
  2. fuzzy automaty,
  3. podobnostní dotazování v databázích.

Na každé téma bude více času (cca 3 semináře), bude možné aktivnější zapojení studentů, společné řešení problémů apod.

Všichni zájemci z řad studentů bakalářské, magisterské i doktorské etapy jsou srdečně zváni.

Michal Krupka  |  23. 02. 2012


Harmonogram ústních bakalářských SZZ

Byl vložen časový harmonogram bakalářských ústních státních závěrečných zkoušek konaných ve dnech 7.2.2012 a 8.2.2012.

Miroslav Kolařík  |  27. 01. 2012


Účast člena katedry informatiky na konferenci SIAM SODA 2012

Ve dnech 17. - 29. 1. 2012 se v Kyotu (Japonsko) konala konference SIAM SODA 2012 (Symposium on Discrete Algorithms), které se zúčastnil člen katedry Mgr. Petr Osička.

Eduard Bartl  |  26. 01. 2012


Harmonogramy SZZ

Byly vloženy časové harmonogramy státních závěrečných zkoušek konaných ve dnech 31.1.2012 (obhajoby bakalářských prací) a 2.2.2012 (obhajoby diplomových prací a ústní SZZ).

Miroslav Kolařík  |  23. 01. 2012


Aktualizovaný program semináře

Na stránce Informatický seminář byl aktualizován program semináře na zimní semestr 2011/2012 (přednáška prof. S. O. Kuznetsova).

Webmaster  |  11. 01. 2012