Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2018


Úvodní slovo vedoucího katedry studentům 1. ročníků

Milí studenti, milé studentky, nástupem na vysokou školu vstupujete do nové životní etapy. Je to etapa náročná. Zároveň je to však etapa, kterou absolventi považují za nejhezčí období svého života. Celý text

Webmaster  |  26. 09. 2018


Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29. 8. 2018

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29. 8. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  27. 08. 2018


Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 30. 8. 2018

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 30. 8. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  23. 08. 2018


Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 27. 8. 2018

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 27. 8. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  22. 08. 2018


Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 28. 8. 2018

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 28. 8. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  22. 08. 2018


Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 6. 6. 2018

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 6. 6. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  04. 06. 2018


Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 5. 6. 2018

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 5. 6. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  31. 05. 2018


Aktualizace harmonogramu státních závěrečných zkoušek pro den 29. 5. 2018

Byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29. 5. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  28. 05. 2018


Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 31. 5. 2018

Byl zveřejněn Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 31. 5. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  28. 05. 2018


Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29. 5. 2018

Byl zveřejněn Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29. 5. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  25. 05. 2018


Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 30. 5. 2018

Byl zveřejněn Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 30. 5. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  25. 05. 2018


Studenti informatiky opět uspěli v soutěži o Cenu děkana

Student aplikované informatiky Tomáš Mikula zvítězil se svojí diplomovou prací UPOL Search – webový vyhledávač pro doménu upol.cz (vedoucím práce je Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.) v dalším ročníku studentské vědecké soutěže O cenu děkana přírodovědecké fakulty za rok 2018, která se konala 3. května, v sekci Matematika a informatika. Druhé místo v sekci obsadil student oboru informatika Jan Nováček s diplomovou prací Použití metod strojového učení na automatickou segmentaci mikroskopických snímků (vedoucím práce je RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.). Oběma studentům děkujeme za příkladné reprezentování katedry. O tom, že v této soutěži musí studenti projevit tvůrčího ducha, píše i Žurnál UP.

Jan Outrata  |  14. 05. 2018


5. ročník Memoriálu Jiřího Hronka

Ve středu 9.5.2018, na sportovní den UP, proběhl 5. ročník Memoriálu Jiřího Hronka - běh olomouckými parky. Fotografie a výsledky běhu jsou k dispozici na webu, stejně jako blog profesora Bělohlávka s postřehy ze závodu.

Alena Kolovrátníková  |  11. 05. 2018


Mezinárodní konference CLA 2018

Ve dnech 12.-14. června 2018 proběhne v Pevnosti poznání 14. ročník mezinárodní vědecké konference Concept Lattices and Their Applications. Odborníci z různých zemí světa na ní budou přednášet o nových metodách, teoretických základech, algoritmech a aplikacích analýzy relačních dat. Konferenci pořádá Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Více informací je na https://cla2018.inf.upol.cz/.

Webmaster  |  08. 05. 2018


Zemřel profesor Jan Lasovský

Dne 11. dubna 2018 zemřel ve věku 75 let prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. Profesor Lasovský se významným způsobem zasloužil o rozvoj přírodovědecké fakulty naší univerzity. Zabýval se fyzikální chemií a byl uznávaným teoretikem i praktikem. Ve funkci děkana fakulty, kterou zastával v letech 1997 až 2003, zásadním způsobem ovlivnil další rozvoj informatiky na přírodovědecké fakultě.

Čest jeho památce.

Webmaster  |  26. 04. 2018


Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob

Ve STAGu jsou vypsány termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob pro tento semestr.

Alena Kolovrátníková  |  12. 04. 2018


Vybrané partie z informatiky

Seminář Vybrané partie z informatiky, určen primárně pro druhé ročníky navazujícího studia, se bude konat 9. - 11. 4. Bližší informace jsou k dispozici v programu.

Alena Kolovrátníková  |  06. 04. 2018


Okruhy státnic pro navazující Aplikovanou informatiku

Byly zveřejněny okruhy státní závěrečné zkoušky pro navazující studium Aplikované informatiky.

Webmaster  |  19. 03. 2018


Cena rektora za budovu Přírodovědecké fakulty v Unreal Engine 4

Za svoji bakalářkou práci obdržel náš absolvent Marek Príbela Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů (2. místo) za rok 2017. Práce také vzbudila značný mediální zájem.

Alena Kolovrátníková  |  01. 03. 2018


Profesor Bělohlávek oceněn rektorem za knihu Fuzzy Logic and Mathematics

Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2017 obdržel vedoucí naší katedry, profesor Bělohlávek, za svou knihu Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective.

Alena Kolovrátníková  |  26. 02. 2018


Čtvrtý ročník korespondenčního semináře OLINX

Byly zveřejněny první díly čtvrtého ročníku OLINXu, korespondenčního semináře naší katedry.

Tentokrát se ve čtyřech dílech zaměříme na dvě paralelní témata:
1) Něco z počítačové geometrie,
2) Tvorba webových stránek.

Alena Kolovrátníková  |  18. 02. 2018


Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 5. 2. 2018

Byl zveřejněn Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 5. 2. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  01. 02. 2018


8. číslo Magazínu katedry informatiky

Vyšlo nové číslo Magazínu katedry informatiky.

Obsah čísla:

1. Katedra: Co a jak učíme (vzdělávání na katedře informatiky)

2. Katedra: Excelentní vědecké články (oceněné práce členů katedry)

3. Téma: Meltdown (o nedaávno objevené závažné bezpečnostní chybě)

Alena Kolovrátníková  |  26. 01. 2018