Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Projektový seminář

V rámci předmětů Projektový seminář 1 (KMI/YPS1) a Projektový seminář 2 (KMI/YPS2) student implementuje jako desktopovou aplikaci vybranou deskovou hru podle níže uvedených požadavků. Plnění požadavků v průběhu semestru hodnotí vedoucí, ke kterému se student se zvolenou hrou přihlásí na začátku zimního semestru a se kterým svoji implementaci hry konzultuje. Za splnění požadavků udělí vedoucí studentovi zápočty za oba předměty. Student, který předmět(y) opakuje, může pokračovat s rozpracovanou implementací hry z minulých let, není nutné si vybírat hru novou a tuto nově implementovat.

Hry

Vedoucí

Požadavky za zimní semestr (pro zápočet z KMI/YPS1)

Požadavky za letní semestr (pro zápočet z KMI/YPS2)

Plán seminářů

21. 9. 2018 organizační záležitosti (Outrata), doporučený postup implementace (Outrata)
12. 10. 2018 doporučený postup implementace (Outrata)
26. 10. 2018 unit testy (Krajča)
9. 11. 2018 výjimky (Janoštík)
23. 11. 2018 algoritmy pro výpočet „nejlepšího“ tahu (Kühr) – učební text, prezentace
doporučení k implementaci a práce se soubory (Outrata)
implementace výpočtu „nejlepšího“ tahu ve vláknech (Krajča) – prezentace
implementace GUI ve Visual Studio (Janoštík)
implementace GUI pomocí multiplatfomních toolkitů GTK+ a Qt (Outrata)
testování a ukázky implementací (?)

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 20.09.2018, 23:21:57