Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Obhajoba

Obhajoba probíhá před tříčlennou komisí, v případě neúspěchu ji lze opakovat. Za úspěšnou obhajobu udělí předseda komise zápočet z předmětu Projektový seminář 2.

Podmínky pro obhajobu

Bez splnění níže uvedených podmínek student nebude připuštěn k obhajobě:

Průběh obhajoby

Termíny obhajob

V případě technických problémů s odevzdáním se obracejte nejlépe emailem na správce sítě Iva Fridricha, komunikaci pošlete na vědomí také vedoucímu projektového týmu Tomáši Kührovi a předsedovi komise daného termínu (první jméno v seznamu).

Projektový seminář 2

V rámci předmětu Projektový seminář 2 studenti pokračují s implementací softwaru, kterou započali v Projektovém semináři 1. Opakující studenti mohou samozřejmě pokračovat s rozpracovaným projektem z minulých let, není nutné (ani rozumné) vybírat si novou deskovou hru.

Plán přednášek v kombinovaném studiu:

24. 2. 2017 - Architektura aplikace (Kühr, Outrata)
10. 3. 2017 - Implementace vláken (Krajča) - prezentace
24. 3. 2017 - Implementace GUI ve Windows (Keprt)
7. 4. 2017 - Implementace GUI pod OS Linux (Outrata)
28. 4. 2017 - Uživatelská rozhraní deskových her a deployment aplikace (Zacpal)

Projektový seminář 1

V rámci předmětů Projektový seminář 1 a 2 student implementuje jako desktopovou aplikaci variantu deskové hry podle níže uvedených požadavků.

Každý student je povinen se zapsat k některému z vedoucích, a to nejpozději do 14. října 2016. Konkrétní průběh řešení a průběžné požadavky na hodnocení stanoví jednotliví vedoucí v souladu s požadavky na projekt.

Hry a vedoucí

Gotická dáma Osetinská dáma

Rámcové požadavky na projekt v zimním semestru

Přesné podmínky si stanoví jednotliví vedoucí v souladu výše uvedenými rámcovými požadavky.

Požadavky na projekt

V případě nejasností ohledně zadání projektů kontaktujte svého vedoucího nebo vedoucího projektového týmu Tomáše Kühra.

Plán přednášek:

30. 9. 2016 - Kühr (organizační záležitosti k předmětu, představení her)
14. 10. 2016 - Kühr (algoritmy, herní strategie) – učební text, prezentace
4. 11. 2016 - Outrata (implementace, práce se soubory)
18. 11. 2016 - Krajča (unit testy)
9. 12. 2016 - Krupka (výjimky)

Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 05.05.2017, 10:22:15