Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Projektový seminář

V rámci předmětů Projektový seminář 1 (KMI/YPS1) a Projektový seminář 2 (KMI/YPS2) student implementuje jako desktopovou aplikaci variantu deskové hry podle níže uvedených požadavků. Každý student je povinen se zapsat k některému z vedoucích, a to nejpozději do 6. října 2017. Studenti, kteří předmět(y) opakují, mohou samozřejmě pokračovat s rozpracovaným projektem z minulých let. Není nutné (ani rozumné) vybírat si novou deskovou hru.

Hry a vedoucí

Rohová dáma Turecká dáma

Požadavky na projekt

V případě nejasností ohledně zadání projektů kontaktujte svého vedoucího nebo vedoucího projektového týmu Tomáše Kühra.

Termíny pro dokončení jednotlivých fází projektu

Plán přednášek:

22. 9. 2017 - organizační záležitosti (Kühr), doporučený postup implementace (Outrata)
6. 10. 2017 - doporučený postup implementace (Outrata)
20. 10. 2017 - unit testy (Krajča)
3. 11. 2017 - výjimky (Janoštík)
24. 11. 2017 - algoritmy pro výpočet „nejlepšího“ tahu (Kühr) – učební text, prezentace
16. 2. 2018 - implementace GUI ve Visual Studio (Janoštík)
2. 3. 2018 - implementace GUI pomocí GTK+ a Qt (Outrata)
16. 3. 2018 - doporučení k implementaci a práce se soubory (Outrata)
6. 4. 2018 - implementace vláken (Krajča) - prezentace
20. 4. 2018 - testování a ukázky projektů (Kühr)

Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 06.12.2017, 08:23:35