Katedra informatiky - disertacni prace

Rámcová témata disertačních prací


Podrobnosti k vypisovaným tématům lze zjistit osobně u vyučujícího.

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D.

Ústav informatiky Akademie věd ČR, cintula@cs.cas.cz

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

UP Olomouc, filip@optics.upol.cz

prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

VŠE Praha, rauch@vse.cz

doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě, petr.sosik@fpf.slu.cz


Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 30.10.2015, 11:11:47