Katedra informatiky - disertacni prace

Rámcová témata disertačních prací


Podrobnosti k vypisovaným tématům lze zjistit osobně u vyučujícího.

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D.

Ústav informatiky Akademie věd ČR, cintula@cs.cas.cz

doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

UP Olomouc, filip@optics.upol.cz


Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 11.04.2017, 16:21:59