Katedra informatiky - klausurni zkouska

Klausurní zkouška


Klausurní zkouška má praktický charakter a jejím cílem je ověřit, že student dokáže sestavit program (aplikaci) dle zadaných požadavků.

Na klausurní zkoušku jsou vždy připravena zadání čtyř úloh. Dvě úlohy jsou z obecné oblasti a dvě jsou databázové úlohy. Student si může při zkoušce vybrat z těchto zadání tu úlohu, která mu nejlépe vyhovuje.

Pro vybranou úlohu navrhne a sestaví aplikaci, která realizuje požadavky uvedené v zadání. Má na to celkem 8 hodin času. Může k tomu použít libovolný vývojový nástroj, který je k dispozici na počítačích v učebně, kde zkouška probíhá, nebo případně na serveru. Předpokládá se především použití Visual Studia. Pro databázové úlohy lze rovněž využít Microsoft Access, který je součástí Microsoft Office.

Na sestavené aplikaci se hodnotí:


Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 04.02.2014, 13:46:11