Katedra informatiky - statni magisterska zkouska

Státní magisterská zkouška


Průběh zkoušky stanovují Opatření děkana PřF UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP.

Požadavky


Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 04.09.2017, 16:51:36