Katedra informatiky - statni magisterska zkouska

Státní magisterská zkouška


Průběh zkoušky stanovují Opatření děkana PřF UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP.

Požadavky

Časové harmonogramy


Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 03.07.2018, 10:57:55