Katedra informatiky - Úvodní slovo vedoucího katedry studentům 1. ročníků

Úvodní slovo vedoucího katedry studentům 1. ročníků

Milí studenti, milé studentky,

nástupem na vysokou školu vstupujete do nové životní etapy. Je to etapa náročná. Zároveň je to však etapa, kterou absolventi považují za nejhezčí období svého života. Je to období, kdy ještě nemáte odpovědnost, která přijde s nástupem do zaměstnání nebo s vlastním podnikáním, období, kdy budete mít dost času věnovat se oboru, který jste si pro studium vybrali.

Informatika je krásný a fascinující obor. Je to také obor poněkud zvláštní. Je jiný, než co si většina lidí představuje. Není to správa databází, programování, tvorba webu nebo navrhování počítačových sítí. Všechny tyto dovednosti informatik má, ale umí víc. Zná obecné principy zpracování informací, na kterých jsou konkrétní informační technologie založeny, má vypracované algoritmické a analytické myšlení, díky kterému se snadno uplatní i jiných profesích než v typických informatických, jsou mu vlastní metody práce běžné v přírodních vědách, matematice i technických oborech.

Vysokoškolské studium nemá být jen cestou ke získání titulu a diplomu. Má být cestou ke schopnosti myslet ve svém oboru abstraktně a v souvislostech. Ke získání této schopnosti nestačí pasivní účast na přednáškách a cvičeních. Je třeba skutečný zájem studenta, je třeba, aby se studiu naplno věnoval. Absolvovat studium tak, že se vždy naučím jen to, co stačí, abych složil tu kterou dílčí zkoušku, je sice asi možné, ale znamená to nevyužít příležitost skutečně se intelektuálně posunout. Proto studujte do hloubky, čtěte souvislé knihy a nespokojte se s heslovitými slajdy nebo útržkovitými informacemi nalezenými na internetu. Jedině tak se stanete respektovanými odborníky s komplexními znalostmi.

Na závěr si dovolím dát vám několik dalších rad pro studium:

Přeji vám hodně radosti při studiu!

Radim Bělohlávek
vedoucí katedry informatiky
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 24.09.2018, 22:00:16