Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Výzkum na katedře informatiky


Pracovníci katedry informatiky se věnují vědecké a výzkumné činnosti. Publikují v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech, vystupují na národních a mezinárodních konferencích jako účastníci i jako zvaní přednášející. Podílejí se také na přípravě a organizaci vědeckých konferencí jako členové programových nebo organizačních výborů. Jsou členy redakčních rad významných mezinárodních časopisů, např. Journal of Computer and System Sciences, Fundamenta Informaticae, Int. Journal of General Systems, Fuzzy Sets and Systems, Int. Journal of Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge-Based Systems. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách členů katedry.

Hlavní směry výzkumu:

 • analýza dat a získávání znalostí z dat
  Zabýváme se moderními metodami analýzy relačních, tj. diskrétních dat, a to zejména formální konceptuální analýzou, analýzou závislostí v datech, analýzou faktorů a metodami rozkladů matic.
 • teoretická informatika
  Zabýváme se otázkami vyčíslitelnosti a složitosti algoritmů a problémů, např. složitostí problémů formální verifikace a složitostí algoritmů pro analýzu relačních dat.
 • logika
  Zabýváme se logickými kalkuly a jejich použitím, zejména fuzzy logikou.
 • databáze
  Zabýváme se relačními databázemi, zejména relačním modelem dat pro podobnostní dotazování.
 • diskrétní matematika
  Zabýváme se algebraickými strukturami, zejména svazovými strukturami a strukturami vícehodnotových logik.
 • programovací jazyky a překladače
  Zabýváme se zejména jazyky pro funkcionální programování a překladači pro tyto jazyky.
 • paralelní a distribuované systémy
  Zabýváme se modelováním a verifikací paralelních problémů a vlastnostmi modelů distribuovaných systémů, speciálně Petriho sítí.
 • strojové učení
  Zabýváme se klasifikací a shlukováním dat.
 • kognitivní psychologie
  Zabýváme se psychologickými teoriemi pojmů a jejich použitím ve zpracování dat.

Na výzkumných projektech spolupracujeme s partnery z domácích i zahraničních vysokých škol, výzkumných institucí i firem. Do výzkumu prováděného na katedře informatiky se aktivně zapojují také studenti svými diplomovými nebo doktorskými pracemi.

Pracovníci katedry informatiky dosahují výsledků, které jsou mezinárodně uznávané a které získaly ocenění v zahraničí (například 2006 SCIS & ISCIS Best Paper Award, 3rd Prize na Tokyo Institute of Technology, 2007 Int. J. General Systems Best Paper Award, ICCS 2009 cena za nejrychlejší algoritmus).


Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 07.03.2018, 21:00:55