Katedra informatiky

 • 7 studijních programů, více než 500 studentů
 • bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium
 • Obecná informatika, Programování a vývoj software, Informační technologie, Umělá inteligence a další
 • studentské projekty a diplomové práce ve spolupráci s předními IT firmami
 • zázemí přední české univerzity
 • výzkum a vývoj

Druhé kolo přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení je do 11. července 2020. Druhé kolo bude otevřeno pro bakalářské studijní programy Informační technologie (pouze kombinovaná forma) a Informatika pro vzdělávání; dále pak pro navazující magisterské programy Informatika (specializace Obecná informatika a specializace Umělá inteligence), Aplikovaná informatika (specializace Počítačové systémy a technologie a specializace Vývoj software) a Učitelství informatiky pro SŠ.


Omezení výuky

V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády zrušilo od 11. 3. 2020 kontaktní výuku, a to s platností do odvolání. Aktuální informace naleznete na webových stránkách univerzity.

Výuka předmětů zabezpečovaných katedrou informatiky bude do odvolání probíhat bezkontaktní formou. O konkrétním způsobu výuky budou studenty informovat vyučující jednotlivých předmětů.

Je pravděpodobné, že vedení UP prodlouží výuku v tomto semestru. Katedra informatiky se bude snažit co nejdříve se vrátit k normálnímu harmonogramu. O dalších opatřeních (termíny zkoušek, obhajob apod.) budeme informovat na stránkách katedry informatiky.


Oznámení

zobrazit archiv

Na webu jsou k dispozici aktualizované státnicové okruhy.

Ve STAGu byly vypsány červnové státnicové termíny a je možné se na ně zapisovat. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se zápisem kontaktujte sekretářku katedry.

Rozvrh prezenční výuky pro kombinované studium je k dispozici zde.

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 3. 2. 2020.

OLINXOlomoucký informatický korespondenční seminář

 • naučte se něco nového
 • zajímavá témata z oblasti informatiky
 • nemusíte nikam cestovat, stačí mít počítač
 • všem úspěšným řešitelům pošleme tričko a těm nejlepší kvalitní knihu z oblasti informatiky
 • úspěšné řešitele Olinx k nám vezmeme bez přijímacích zkoušek

Aktuality

zobrazit archiv

Katedra informatiky získala rozvojový projekt FRUP

Katedra informatiky získala rozvojový projekt Inovace vybraných technologických předmětů zabezpečovaných katedrou informatiky v soutěži na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).

celý článek

První studentský seminář

Dne 16. prosince proběhl první studentský seminář Háčkování, pořádaný doktorandy katedry informatiky. Na semináři si mohli studenti vyzkoušet, jak bezpečná jsou výchozí hesla. Cílem bylo vytvořit program, který prolomí heslo, jenž je ve tvaru rodného čísla.

celý článek

Přírodovědecká fakulta se umístila na 1. místě v anketě Fakulta roku 2019

Přírodovědecká fakulta UP se v anketě Fakulta roku 2019 umístila na 1. místě v kategorii Přírodní vědy – veřejné a soukromé.

celý článek

Člen katedry Tomáš Masopust získal grant MŠMT

Člen katedry informatiky Tomáš Masopust získal grant MŠMT na téma Verifikace a řízení síťových diskrétních systémů.

celý článek

Klirovo stipendium 2019

Dne 14. 11. 2019 proběhlo předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za účasti zástupců sponzorů. Stipendium je vypláceno po skončení akademického roku dvěma studentům s nejlepšími studijními výsledky v každém ročníku napříč všemi studijními programy.

celý článek

Člen katedry Martin Trnečka získal Juniorský grant UP

Člen katedry informatiky Martin Trnečka uspěl ve 2. ročníku soutěže o udělení Juniorského grantu Univerzity Palackého v Olomouci a stal se tak jedním ze tří mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl grant udělen.

celý článek

Magazín katedry informatikyInformace o dění na katedře a zajímavostech ze světa informatiky

v aktuálním 12. čísle najdete
 • katedra: Nové studijní programy na katedře informatiky
 • téma: Nerozhodnutelnost v lambda-kalkulu
 • hádanka: Třikrát XOR