Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Zprávy


UPlikace nyní i pro iOS

Studenti katedry informatiky Roman Vyjídáček a Tomáš Mikula vyvinuli ve spolupráci s CVT dlouho očekávanou verzi pro systémy iOS unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého usnadňující studium. Na vývoji se podílel také vývojář serverové části a Android aplikace, absolvent magisterského studia na katedře informatiky Lukáš Novák. Celá zpráva je k dispozici na Žurnálu Online .

Zaměstnanec katedry informatiky získal juniorský grant

Jan Konečný je jedním ze dvou mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl udělen Juniorský grant Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem juniorských grantů je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků univerzity, kteří mají významné zahraniční zkušenosti při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí samostatného vědeckého programu.Ve svém výzkumu se dr. Konečný bude v následujících třech letech věnovat logické a formální konceptuální analýze binárních dat.

UP patří k nejlepším v ČR

Univerzita Palackého v Olomouci dlouhodobě patří dle národního hodnocení mezi nejlepší výzkumné organizace v ČR, spolu s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou nebo ČVUT v Praze. Zároveň se UP řadí po bok nejlepších českých univerzit i v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Významný podíl na těchto hodnoceních má Přírodovědecká fakulta, jejíž je katedra informatiky součástí.

Článek o paralelizaci booleovské faktorizace matic

V prestižním časopise Journal of Parallel and Distributed Computing vyšel článek Parallel exploration of partial solutions in Boolean matrix factorization autorů Jana Outraty a Martina Trnečky o paralelizaci algoritmů booleovské faktorizace matic (BMF). Autoři jsou jedni z prvních na světě, kteří se tímto problémem zabývali. V článku je ukázána paralelizace známých algoritmů GreConD a Asso (autory prvního jsou Radim Bělohlávek a Vilém Vychodil), ale prezentovaným způsobem je možné paralelizovat libovolný sekvenční heuristický (greedy) BMF algoritmus, a výsledkem je několik nejlepších paralelně získaných rozkladů matice. Paralelním výpočtem je možné dosáhnout lepšího rozkladu než původním sériovým, což je v článku také ukázáno.