Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Zprávy


Student katedry informatiky v programu Google Summer of Code 2019

Student katedry informatiky Miroslav Foltýn bude v létě pracovat na svojí diplomové práci v rámci programu Google Summer of Code (GSoC) 2019, s možností získat stipendium až 3600 USD. Se svojí prací PCP PMDA Agent for StatsD in C, pod vedením Lukáše Zapletala z Red Hatu (formálně Jana Outraty z katedry informatiky), je jedním z 1275 vybraných z celkem 7555 letos do programu přihlášených studentů ze 64 zemí z celého světa. Google Summer of Code je program Googlu na podporu studentů v open source vývoji software, ve kterém studenti pracují po 3 měsíce během prázdnin na projektu pod vedením mentora z open source organizace.

UPlikace nyní i pro iOS

Studenti katedry informatiky Roman Vyjídáček a Tomáš Mikula vyvinuli ve spolupráci s CVT dlouho očekávanou verzi pro systémy iOS unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého usnadňující studium. Na vývoji se podílel také vývojář serverové části a Android aplikace, absolvent magisterského studia na katedře informatiky Lukáš Novák. Celá zpráva je k dispozici na Žurnálu Online .

Zaměstnanec katedry informatiky získal juniorský grant

Jan Konečný je jedním ze dvou mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl udělen Juniorský grant Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem juniorských grantů je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků univerzity, kteří mají významné zahraniční zkušenosti při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí samostatného vědeckého programu.Ve svém výzkumu se dr. Konečný bude v následujících třech letech věnovat logické a formální konceptuální analýze binárních dat.

UP patří k nejlepším v ČR

Univerzita Palackého v Olomouci dlouhodobě patří dle národního hodnocení mezi nejlepší výzkumné organizace v ČR, spolu s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou nebo ČVUT v Praze. Zároveň se UP řadí po bok nejlepších českých univerzit i v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Významný podíl na těchto hodnoceních má Přírodovědecká fakulta, jejíž je katedra informatiky součástí.