Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Zprávy


UPlikace nyní i pro iOS

Studenti katedry informatiky Roman Vyjídáček a Tomáš Mikula vyvinuli ve spolupráci s CVT dlouho očekávanou verzi pro systémy iOS unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého usnadňující studium. Na vývoji se podílel také vývojář serverové části a Android aplikace, absolvent magisterského studia na katedře informatiky Lukáš Novák. Celá zpráva je k dispozici na Žurnálu Online .

Průmyslová rada

22. února proběhlo první zasedání průmyslové rady pro oblast vzdělávání informatika. Rada byla ustanovena koncem minulého roku se záměrem posílit spolupráci mezi přírodovědeckou fakultou jako institucí vzdělávající odborníky v oblasti informatiky na straně jedné a firmami a dalšími institucemi působícími v informatice na straně druhé (složení rady a popis její činnosti). Na prvním zasedání byly projednány konkrétní formy spolupráce při uskutečňování studijních programů, např. stáže ve firmách, zařazení nových předmětů vedených odborníky z praxe a vedení diplomových prací. Ty budou součástí transformovaných studijních programů s novými studijními specializacemi. Projednávány byly také další možnosti, zejména spolupráce ve výzkumu a stipendia pro nejlepší studenty.

10. číslo Magazínu Katedry informatiky Univerzity Palackého

Vyšlo desáté číslo Magazínu Katedry informatiky Univerzity Palackého.

Obsah čísla:

Katedra: Udělení Klirova stipendia

Katedra: Historie informatiky na UP

Téma: Linux: Jak vydělat na něčem, co může mít každý zadarmo?

Hádanka: Svoboda za minci

Přijímací řízení

Vítáme na našem webu uchazeče o studium na katedře informatiky a nabízíme informace k právě probíhajícímu přijímacímu řízení, přímý odkaz na elektronickou přihlášku a také vzorovou přijímací zkoušku.