Kombinované studium – Algoritmická matematika 1

Název předmětu: Algoritmická matematika 1 (KMI/YALM1)

Počet kreditů: 9

Ročník: 2

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: RNDr. Arnošt Večerka

Konzultace

Prezenční


Středa 9:30-11:30
Čtvrtek XALGO: 9:30-11:30
Pátek YDVY: 8:15-9:45 (YOS: 11:15-12:45)

E-mailová

Průběžně na arnost.vecerka@upol.cz

Telefonem

585 634 706

Studijní materiály

Budou k dispozici ve složce Vyuka/Arnošt Večerka/YALM1

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka

 1. Algoritmus, časová složitost algoritmu. Datové struktury. Pole, seznam, zásobník, fronta, strom.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 2. Úloha třídění. Přímé metody třídění.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 3. Shellovo třídění, Quicksort, třídění haldou.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 4. Třídění slučováním, přihrádkové třídění.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 5. Číslicové třídění - metoda LSD a MSD.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
Správce stránky: Arnošt Večerka  |  Aktualizace: 20.09.2013, 10:02:55