Kombinované studium – Bakalářská práce 1

Název předmětu: Bakalářská práce 1 (KMI/YBP1)

Počet kreditů: 6

Ročník: 3

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: vedoucí bakalářské práce

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 17.09.2014, 10:55:59