Kombinované studium – Databázové systémy

Název předmětu: Databázové systémy (KMI/YDATA)

Počet kreditů: 9

Ročník: 3

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

Stránka předmětu

Konzultace

Prezenční


V případě potřeby je možné dohodnout termín konzultací emailem. Středa 12:00 - 13:30

E-mailová

Průběžně na petr.krajca@upol.cz

Telefonem

585 634 711

Studijní materiály

[hro]Jiří Hronek: Databázové systémy

Plán výuky

  1. Relační databázové systémy: relační model dat, základní pojmy (atributy, domény, ntice, relační schémata, relace).
  2. Relační dotazovací jazyky. Operace relační algebry: množinové operace, projekce, selekce, dělení, spojení a jeho typy. Vzájemné vztahy relačních operací.
  3. Fyzická organizace dat, zpracování dotazu. Systém řízení báze dat: služby, architektura, transakční zpracování dat, uzamykací protokoly.
  4. Konceptuální modelování, návrh relační databáze, normalizace. Referenční integrita v relačním modelu dat. Funkční závislosti: definice, pravdivost v datech, modely, sémantické vyplývání.
  5. Spolupráce SQL s jinými jazyky (Java, C#, PHP), procedury a triggery. Prostředky pro administraci relačního databázového systému.
Správce stránky: Petr Krajča  |  Aktualizace: 17.09.2014, 10:56:13