Kombinované studium – Paradigmata programování 1

Název předmětu: Paradigmata programování 1 (KMI/YPP1)

Počet kreditů: 12

Ročník: 1

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

Konzultace

Prezenční


Čtvrtek 14:00–16:00

E-mailová

Průběžně na eduard.bartl@upol.cz

Telefonem

585 634 710

Učební texty je možné najít na webové stránce s výukovými materiály pro kombinované studium.
Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 17.09.2014, 10:48:21