Kombinované studium – Počítačové sítě

Název předmětu: Počítačové sítě (KMI/YPOS)

Počet kreditů: 9

Ročník: 3

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Stránka předmětu

Konzultace

Prezenční


Úterý 15:00–17:00 (V době zrušení prezenční výuky konzultace na BigBlueButton)

E-mailová

Průběžně na jan.outrata@upol.cz

Telefonem

585 634 704

Studijní materiály

[Out]Outrata J.: Počítačové sítě (slajdy) (rozpracované)
[KuRo1]Kurose J. F., Ross K. W.: Počítačové sítě. Computer Press, 2014
[KuRo2]Kurose J. F., Ross K. W.: Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition). Pearson, 2017
[Puz]Pužmanová R.: TCP/IP v kostce. Kopp nakladatelství, 2015
[For]Forouzan B.: TCP/IP Protocol Suite. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2009. ISBN 978-0073376042
DoKa]Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS (5. vydání). Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2236-5
[Spu]Spurná I.: Počítačové sítě - Praktická příručka správce sítě. Computer Media
[Pet]Peterson L. L., Davie B. S.: Computer networks: a system approach (5th edition). Morgan Kaufmann, 2012
[Tan]Tanenbaum A. S, Wetherall D. J.: Computer Networks (5th edition). Prentice Hall 2010. ISBN 978-0132126953
[Tru]Trulove J.: Sítě LAN - hardware, instalace a zapojení. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2098-2
[KaPe]Kállay F., Peniak P.: Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace (2. vydání). Grada, 2003. ISBN 80-247-0545-1
[Zan]Zandl P.: Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6632
[Pet]Archiv článků a přednášek Jiřího Peterky.
[RFC1]RFC Editor.

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka proběhne na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc.

Organizovaná prezenční výuka

 1. Úvod, síťové achitektury
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 2. Technologie fyzické a linkové vrstvy
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 3. Síťová vrstva
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 4. Transportní vrstva
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 5. Systém DNS a aplikační protokoly
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 24.09.2012, 14:41:18