Kombinované studium – Projektový seminář 2

Název předmětu: Projektový seminář 2 (KMI/YPS2)

Počet kreditů: 5

Ročník: 3

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Stránka předmětu

Konzultace

Prezenční


Úterý 13:00–15:00 (i na BigBlueButton)

E-mailová

Průběžně na jan.outrata@upol.cz

Telefonem

585 634 704

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 12.09.2018, 18:52:42