Kombinované studium – Seminář k bakalářské práci

Název předmětu: Seminář k bakalářské práci (KMI/YSBP)

Počet kreditů: 5

Ročník: 3

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Stránka předmětu

Konzultace

Prezenční


Konzultace přes e-mail či videohovor po předchozí domluvě. Pondělí 10:00-11:00

E-mailová

Průběžně na jan.konecny@upol.cz

Telefonem

585 634 712

Správce stránky: Jan Konečný  |  Aktualizace: 21.08.2012, 20:57:01