Kombinované studium – Softwarové inženýrství

Název předmětu: Softwarové inženýrství (KMI/YSOFI)

Počet kreditů: 9

Ročník: 3

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: RNDr. Arnošt Večerka

Konzultace

Prezenční


Úterý 9:30-11:30
Pátek XALGO/YALM1: 8:00-9:30 (YDVY: 9:45-11:15)

E-mailová

Průběžně na arnost.vecerka@upol.cz

Telefonem

585 634 713

Studijní materiály

Budou k dispozici ve složce Vyuka/Arnošt Večerka/YSOFI

Plán výuky

Organizovaná prezenční výuka

 1. Obsah a význam softwarového inženýrství. Softwarový proces, vodopádový model, iterativní proces, agilní techniky.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 2. Specifikace požadavků, funkční a nefunkční požadavky.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 3. Jazyk UML - jeho hlavní diagramy.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 4. Psaní kvalitního kódu.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
 5. Testování.
  Rozsah: 2 vyučovací hodiny
Správce stránky: Arnošt Večerka  |  Aktualizace: 28.02.2013, 09:45:20