Kombinované studium – Úvod do programování 1

Název předmětu: Úvod do programování 1 (KMI/YUP1)

Počet kreditů: 5

Ročník: 1

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: Mgr. Petr Osička, Ph.D.

Konzultace

Prezenční


Středa 14:00-15:30

E-mailová

Průběžně na petr.osicka@upol.cz

Telefonem

585 634 721

Informace k předmětu lze nalézt zde.
Správce stránky: Petr Osička  |  Aktualizace: 02.10.2018, 11:12:40