Kombinované studium – Úvod do programování 2

Název předmětu: Úvod do programování 2 (KMI/YUP2)

Počet kreditů: 5

Ročník: 1

Semestr: letní

Vyučující/Tutor: Mgr. Petr Osička, Ph.D.

Konzultace

Prezenční


Středa 14:00-15:30

E-mailová

Průběžně na petr.osicka@upol.cz

Telefonem

585 634 721

Zápočet

Bude udělen za získání potřebného počtu bodů z domácích úkolů, které sem vystavím v průběhu semestru.

První úkol [.pdf]

Druhý úkol [.pdf]

Tabulka s body [.pdf]

Studijní materiály a jednotlivé semináře

Můžete se podívat i na stránky předmětu pro denní studium. Další literaturu lze nalézt v seznamu níže.

Správce stránky: Petr Osička  |  Aktualizace: 14.02.2019, 09:24:35