RNDr. Arnošt Večerka publikace

Články v časopisech

  1. Večerka A: From Pascal to C++ Language, Matematika, fyzika, informatika 4, 1995.
  2. Večerka A: The Visual Basic Language, Matematika, fyzika, informatika 6, 2000.
  3. Večerka A: The Visual Basic Language, Matematika, fyzika, informatika 7, 2000.

Učebnice a populární literatura

  1. Večerka A: The C++ Language, Description of the language with examples, 1996, UP Olomouc

Konference

  1. Linear and Temporal Logic Programming Language, Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, Spain, December 16-18, 2006