Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. publikace

Články v časopisech

 1. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J.: Formal concept analysis with hierarchically ordered attributes.
  Int. Journal of General Systems 33(4)(2004), strany 283-294, Taylor and Francis.
  [ISSN 0308-1079]
 2. Sigmund, E., Zacpal, J., Sigmundová, D., Mitáš, J., Sklenár, V., Belohlávek, R., Frömel, K. (2007). Vyhodnocení IPAQ dotazníku pomocí Formální konceptuální analýzy.
  Studia Kinanthropologica, 8(1), 7-16.
 3. Sigmund E., Sigmundová D., Zacpal J., Sklenář V., Bělohlávek R.: Aplication of Formal Concept Analysis in Evaluation of Data form Ipaq Questionnaire.
  Int. Česká kinantropologie 2008, 12, č.1, strany 62-72, Česká kinantropologická společnost.
  [ISSN 1211-9261]
 4. Sigmund E., Zacpal J., Mitáš J., Sigmundová D., Fromel K., ...: Aplikace Formální konceptuální analýzy při hodnocení výsledků z dotazníku o prostředí (ANEWS) a změřeného počtu kroků u randomizovaného souboru 15-65letých obyvatel metropolí České republiky.
  Int. Studia Sportiva 2008, 2, č.2, strany 13-22, Fakulta sportovních studií MU.
  [ISSN 1802-7679]

Příspěvky ve sbornících konferencí

 1. Mazal F., Talašová J., Vašendová J., Zacpal J.: Použití fuzzy množin při zpracování výsledků výzkumu ve školní tělesné výchově.
  Tělesná kultura - sborník prací kateder tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, svazek 27. 1.vydání. Olomouc: Hanex, 1999. 100 s.
  [ISBN 80-85783-26-6]
 2. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J.: Concept Lattices Constrained by Attribute Dependencies.
  DATESO 2004, ISSN 1613-0073, Vydavatel: FEI VŠB – TU Ostrava.
  [ISBN 80-248-0457-3]
 3. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J.: Concept Lattices Constrained by Equivalence Relations.
  CLA 2004, Strany: 58-66, FEI VŠB – TU Ostrava.
  [ISBN 80-248-0597-9]
 4. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J.: Expressive capability of AD-formulas in constraining concept lattices.
  DATAKON 2004, Strany: 201-210, MU Brno.
  [ISBN 80-210-3516-1]
 5. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J.: Formal concept analysis constrained by attribute dependencies.
  AISTA 2004.
  [ISBN 2-9599776-8-8]
 6. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J.: Crisply Generated Fuzzy Concepts: Reducing the Numer of Concepts in Formal Concept Analysis.
  RASC 2004, Strany: 518-523, Nottingham Trent University.
  [ISBN 1-84233-110-8]
 7. Adamus M., Koutná J., Bělohlávek R., Zacpal J.: Automatic control of rocuronium-induced neuromuscular block.
  European Journal of Anaesthesiology. 2004;21(Suppl. 32):22.
 8. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J.: Crisply Generated Fuzzy Concepts.
  ICFCA 2005, Strany: 269-284, ISSN 0302-9743, Springer-Verlag
  [ISBN 3-540-24525-1]
 9. Sklenář V., Zacpal J., Sigmund E.: Evaluation of IPAQ questionnaire by FCA.
  CLA 2005 Proceedings of 3rd international conference on Concept Lattices and Their Applications. 2005:60-70
  [ISBN 80-248-0863-3]
 10. Sigmund E., Zacpal J., Sklenář V., Fromel K., Vaverka F.: New approach to evaluation of IPAQ questionnaire physical activity data: Formal concept analysis.
  Theory, Movement and health: Proceedings, 4th international conference, 2005.
  [ISBN 80-244-1166-0]
 11. Bazínková I., Zacpal J.: Zlepšení uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce pomocí multimediálních výukových programů.
  Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2007, Strany: 565-571, KAE FF UP.
  [ISBN 978-80-903808-8-2]
 12. Bělohlávek R., Sklenář V., Zacpal J., Sigmund E.: Evaluation of questionnaires supported by formal concept analysis.
  CLA 2007, Strany: 96-108, University of Montpellier II.
 13. Zacpal, J.: Využití m-learningu při výuce.
  AeducaFestival 2007, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
  [ISBN 978-80-244-1907-7]
 14. Zacpal J., Sigmund E., Mitáš J., Sklenář V.: Application of the Formal Concept Analysis in Evaluation of Results of ANEWS Questionnaire and Physical Activity of the Czech Regional Centers.
  CLA 2008, Strany: 97-108, Palacky University 2008
  [ISBN 978-80-244-2111-7]

Učebnice a populární literatura

 1. Příhoda P., Zacpal J.: Internet pro začátečníky.
  1997, Rubico Olomouc, 5000 výtisků.
  [ISBN 80-85839-17-2]
 2. Příhoda P., Zacpal J.: Internet pro začátečníky, II. upravené vydání.
  1999, Rubico Olomouc, 3000 výtisků.
  [ISBN 80-85839-17-2]
 3. Příhoda P., Zacpal J.: Internet pro začátečníky, III. upravené vydání.
  2001, Rubico Olomouc, 1500 výtisků.
  [ISBN 80-85839-58-X]
 4. Příhoda P., Zacpal J.: Internet na dlani.
  2002, Rubico Olomouc, 3000 výtisků.
  [ISBN 80-85839-72-5]
 5. Příhoda P., Zacpal J.: Počítač na dlani.
  2003, Rubico Olomouc, 2000 výtisků.
  [ISBN 80-7346-004-1]
 6. Liška V., Zacpal J.: Moderní prostředky elektronického vzdělávání.
  2008, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra společenských věd, [ISBN 978-80-01-04097-3].