Sémantický web RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

Info k aktuálnímu stavu

Účast na přednáškách a cvičení není povinná, není tedy nutné se v případě nemoci či jiných patálií spojených s aktuálním stavem omlouvat. Vše potřebné se dozvíte zde či emailem.

Rozvrh

Přednáška: středa 16:45 - 18:15
Cvičení: středa 18:30 - 19:15

Literatura

Jednotlivé přednášky

Požadavky na zápočet

Samostatné vypracování a odevzdání zadaných úkolů. Text je nutné sepsat pomocí LaTeXu a odevzdat ve formátu pdf.

Zkouškové termíny

Předpokládané termíny. Mohou být upraveny v závislosti na aktuální situaci.
Správce stránky: Tomáš Masopust