Teorie grafů RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

Aktuální informace

Rozvrh

Přednáška: pondělí 11:30 - 13:00
Cvičení: pondělí 13:15 - 14:00

Literatura

Jednotlivé přednášky

Požadavky na zápočet

Samostatné vypracování a odevzdání zadaných úkolů. Text je nutné vysázet v LaTeXu a odevzdat ve formátu pdf.

Zkouškové termíny

Předpokládané termíny. Mohou být upraveny v závislosti na aktuální situaci.
Správce stránky: Tomáš Masopust