Kombinované studium

Studenti se dostaví šestkrát za semestr k organizované výuce, která probíhá vždy v pátek jednou za 14 dní. Tato výuka má podobu přednášek a seminářů.

Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 22. 11. 2019