Projektový seminář

V rámci předmětů Projektový seminář 1 (KMI/YPS1) a Projektový seminář 2 (KMI/YPS2) student implementuje jako desktopovou aplikaci vybranou deskovou hru podle níže uvedených požadavků. Plnění požadavků v průběhu semestru hodnotí vedoucí, ke kterému se student se zvolenou hrou přihlásí na začátku zimního semestru a se kterým svoji implementaci hry konzultuje. Za splnění požadavků udělí vedoucí studentovi zápočty za oba předměty. Student, který předmět(y) opakuje, může pokračovat s rozpracovanou implementací hry z minulých let, není nutné si vybírat hru novou a tuto nově implementovat.

Hry

Vedoucí

Požadavky za zimní semestr (pro zápočet z KMI/YPS1)

Požadavky za letní semestr (pro zápočet z KMI/YPS2)

Plán seminářů

25. 9. 2020 - organizační záležitosti, pravidla deskových her, ukázky projektů (Kühr)
9. 10. 2020 - doporučený postup implementace (Outrata)
23. 10. 2020 - doporučený postup implementace (Outrata)
6. 11. 2020 - unit testy (Krajča)
20. 11. 2020 - výjimky (Janoštík)
11. 12. 2020 - algoritmy pro výpočet „nejlepšího“ tahu (Kühr) – učební text, prezentace
Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 09. 10. 2020