Projektový seminář

V rámci předmětů Projektový seminář 1 (KMI/YPS1) a Projektový seminář 2 (KMI/YPS2) student implementuje jako desktopovou aplikaci vybranou deskovou hru podle níže uvedených požadavků. Plnění požadavků v průběhu semestru hodnotí vedoucí, ke kterému se student se zvolenou hrou přihlásí na začátku zimního semestru a se kterým svoji implementaci hry konzultuje. Za splnění požadavků udělí vedoucí studentovi zápočty za oba předměty. Předmět je již určen pouze pro opakující studenty. Studenti dále pracují na projektu z minulého akademického roku pod vedením původního vedoucího.

Hry

Vedoucí

Požadavky za zimní semestr (pro zápočet z KMI/YPS1)

Požadavky za letní semestr (pro zápočet z KMI/YPS2)

Plán seminářů

24. 9. 2021 - organizační záležitosti, zodpovídání dotazů (Kühr)
Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 04. 02. 2022