Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Zahájení výuky prvních ročníků

19. 09. 2017, 09:30 - 11:00

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu.