Arnošt Večerka

RNDr. Arnošt Večerka


Funkce:lektor
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.044
Telefon:585 634 713
Fax:585 634 716 (Katedra)
E-mail:arnost.vecerka@upol.cz

Oblasti zájmu

  • Konstrukce překladačů
  • Komprese dat
  • Jazyky logického programování (LTLL)

Odborný životopis

Vzdělání

  • Numerická matematika (1974), Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
  • RNDr. (1975) Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, rigorózní práce „Lineární diferenciální rovnice 4. řádu“

Předchozí zaměstnání

  • 1974–1989 systémový programátor, vedoucí provozního úseku, Laboratoř výpočetní techniky UP, Olomouc

  RNDr. Arnošt Večerka

Konzultační hodiny

Úterý 9:00-11:00