Diplomová propedeutika Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Požadavky na zápočet

Zápočet bude udělen za vypracování dokumentu v LaTeXu s obrázkem v METAPOSTu nebo TikZu a komentáře k závěrečné práci.

Požadavky na zápočtový dokument v LaTeXu:

Požadavky na obrázek v METAPOSTu nebo TikZu:

Požadavky na komentář k závěrečné práci:

Program přednášek

 1. Počítačová sazba pomocí LaTeXu (prezentace doc. Outraty)
 2. Vytváření obrázků pomocí METAPOSTu (prezentace doc. Outraty)
 3. Vytváření obrázků pomocí TikZu (prezentace doc. Outraty)
 4. Vytváření prezentací pomocí Beameru (prezentace doc. Outraty)
 5. Psaní závěrečných prací

Program cvičení

 1. cvičení
  • V programu texmaker vytvořte základní kostru dokumentu a vyzkoušejte si překlad do PDF.
  • Vysázejte libovolný český text (například kus textu z Wikipedie).
  • Na vhodných místech vyzkoušejte na přednášce zmíněné možnosti ovlivnění zalamování řádků.
  • Ovlivněte algoritmus lámání stránek pomocí ručního zalomení, doporučení zalomení, změny režimu lámání stránek, použitím vertikálních mezer apod.
  • Vyzkoušejte nastavení vlastností písma (sklony, tlouštky, velikosti, rodiny).
 2. cvičení
  • Vysázejte libovolný kus vašeho zdrojového kódu.
  • Vysázejte pseudokód vašeho oblíbeného algoritmu (třídící, grafový, ...).
  • Vytvořte víceúrovňový seznam (nákupní seznam, ...). Vyzkoušejte si vysázet seznam s vlastními odrážkami, pozměněným číslováním.
 3. cvičení
  • Vyzkoušejte si sázení jednoduchých "tabulek" pomocí tabbing.
  • Vysázejte složitější tabulku (rozvrh, ...). Vyzkoušejte si slučování sloupců a řádků a změny ohraničení buněk.
  • Zkuste sazbu tabulky přes více stran.
  • Použijte barvy pro zvýraznění vybraných sloupců a/nebo řádků tabulky.
 4. cvičení
 5. cvičení
  • Vytvořte dokument se standardní strukturou (titulní stránka, abstrakt, obsah, kapitoly, podkapitoly, ...). Vlastní text můžete i generovat (např. pomocí balíku blindtext).
  • Do textu vložte obrázky a tabulky a zdrojové kódy z předcházejících cvičení. Vytvořte několik odkazů na kapitoly/podkapitoly, obrázky, tabulky...
  • Za obsahem vytvořte seznamy obrázků, tabulek a zdrojových kódů.
  • Vyzkoušejte si pokročilejší možnosti manipulace s vkládanými obrázky.
 6. cvičení
  • Do textu z minulého cvičení doplňte na různá místa odkazy na vaše oblíbené knihy. Nejprve to zkuste přímo v LaTeXu a pak s využitím BibTeXu.
  • Vyzkoušejte si také sazbu rejstříku; i více úrovní hesel, heslo přes více stran, různá zvýraznění, odkazy na jiné položky, ...
 7. cvičení
  • Pomocí METAPOSTu vytvořte náčrtek grafu vaší oblíbené funkce (např. |x2 - 2 x -2|). (možné řešení)
  • V METAPOSTU vytvořte netriviální ilustrace k vašim oblíbeným algoritmům z teorie grafů.
 8. cvičení
 9. cvičení
  • Pomocí balíku Beamer vytvořte nějakou prezentaci (o oblíbeném filmu, knize, hudební skupině, albu; fiktivní prezentaci závěrečné práce, prezentaci k oblíbenému předmětu, ...).
  • S využitím overlays vytvořte prezentaci popisující jednu konkrétní hru piškvorky na desce 3x3. Případně můžete zkusit vykreslovat průběh i nějaké složitější hry (dáma, šachy).
 10. cvičení

Litaratura

Správce stránky: Tomáš Kühr