Diplomová propedeutika Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Požadavky na zápočet

Zápočet bude udělen za vypracování dokumentu v LaTeXu s obrázkem v METAPOSTu nebo TikZu a komentáře k závěrečné práci.

Požadavky na zápočtový dokument v LaTeXu:

Požadavky na obrázek v METAPOSTu nebo TikZu:

Požadavky na komentář k závěrečné práci:

Program přednášek

 1. Počítačová sazba pomocí LaTeXu (prezentace doc. Outraty)
 2. Vytváření obrázků pomocí METAPOSTu (prezentace doc. Outraty)
 3. Vytváření obrázků pomocí TikZu (prezentace doc. Outraty)
 4. Vytváření prezentací pomocí Beameru (prezentace doc. Outraty)
 5. Psaní závěrečných prací

Program cvičení

 1. cvičení
  • V programu texmaker vytvořte základní kostru dokumentu a vyzkoušejte si překlad do PDF.
  • Vysázejte libovolný český text (například kus textu z Wikipedie).
  • Na vhodných místech vyzkoušejte na přednášce zmíněné možnosti ovlivnění zalamování řádků.
  • Ovlivněte algoritmus lámání stránek pomocí ručního zalomení, doporučení zalomení, změny režimu lámání stránek, použitím vertikálních mezer apod.
  • Vyzkoušejte nastavení vlastností písma (sklony, tlouštky, velikosti, rodiny).
 2. cvičení
  • Vysázejte libovolný kus vašeho zdrojového kódu.
  • Vysázejte pseudokód vašeho oblíbeného algoritmu (třídící, grafový, ...).
  • Vytvořte víceúrovňový seznam (nákupní seznam, ...). Vyzkoušejte si vysázet seznam s vlastními odrážkami, pozměněným číslováním.
 3. cvičení
  • Vyzkoušejte si sázení jednoduchých "tabulek" pomocí tabbing.
  • Vysázejte složitější tabulku (rozvrh, ...). Vyzkoušejte si slučování sloupců a řádků a změny ohraničení buněk.
  • Zkuste sazbu tabulky přes více stran.
  • Použijte barvy pro zvýraznění vybraných sloupců a/nebo řádků tabulky.
 4. cvičení

Litaratura

Správce stránky: Tomáš Kühr