Oznámení

Byly zveřejněny aktualizované státnicové okruhy všech studijních programů pro akademický rok 2023/2024.

Byl zveřejněn seznam témat bakalářských prací pro akademický rok 2023/2024.

Ve STAGu jsou vypsány termíny ústních státních závěrečných zkoušek a obhajob. Ústní zkoušky jsou vypsány na 21. 5. 2024, konat se však budou i ve dnech 22. a 23. 5. Obhajoby jsou vypsány na 28. 5., probíhat budou i ve dnech 29. a 30. 5. Rozpisy budou zaslány zapsaným studentům cca týden předem.

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 6. 2. 2024.

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro odpolední část v úterý 30. 1. 2024.

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 30. 1. 2024.