Středoškolská odborná činnost

Studentům středních škol nabízíme odborné konzultace při řešení projektů Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Seznam vyučujících a oblastí informatiky, ke kterým nabízejí konzultace, je uveden dole. U některých vyučujících je také uveden seznam možných témat z daných oblastí. Obecně ale předpokládáme, že student má své téma již vybráno.

V případě zájmu o konzultace se obracejte na doc. Michala Krupku nebo přímo na příslušného vyučujícího.

Seznam vyučujících a oblastí

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Příklady témat: počítačová hra s prvky algoritmizace, geometrické algoritmy pro hledání vzorů v makromolekulách

Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.

Příklady témat: použití jednočipových počítačů k regulaci systému, například řízení zalévání rostlin nebo regulace osvětlení v místnosti

Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

Správce stránky: Michal Krupka  |  Aktualizace: 03. 07. 2021